Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Wartość dofinansowania: 1 152&nb...

Czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Wierzbiec

Gmina Prudnik w ramach ogłoszonego naboru wniosków otrzymała kolejny zastrzyk środków z budżetu p...

Czytaj więcej

Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka

Gmina Prudnik w ramach już trzeciego rozdania otrzymała kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu pańs...

Czytaj więcej

Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku

Gmina Prudnik w ramach drugiego rozdania otrzymała kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w...

Czytaj więcej

Projekty zrealizowane w ramach I naboru Rządowego Funduszu Inwestycji...

Gmina Prudnik otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego na...

Czytaj więcej

Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwest...

Czytaj więcej
Logo UE

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie...

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim Proje...

Czytaj więcej

Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w...

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Remon...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Gmina Prudnik pozyskała dotację w kwocie 781 910 zł z programu Granty PPGR. Środki finansowe zost...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina

Grant nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte...

Czytaj więcej
Logo UE

Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr...

Tytuł projektu: „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej ...

Czytaj więcej

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku...

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z ustawą z dnia 23 października...

Czytaj więcej