Projekty zrealizowane w ramach I naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opublikowano 2023-04-06 , 09:52:42 Autor: administrator

Gmina Prudnik otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru finansowanego z Funduszy COVID-19 przeznaczono 6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia dla gmin, powiatów i miast.

Otrzymane wsparcie w wysokości 1 791 832,00 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

  1. Przebudowa drogi ul. Paderewskiego

2. Modernizacja przyszkolnego obiektu sportowego w Gminie Prudnik (w m. Rudziczka)

3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Prudniku (PP7) przy ul. Ogrodowej

4. i 5 Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach oraz Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w budynku WDK w Czyżowicach

6. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej