Projekty dofinansowane ze środków UE – Budżet 2014-2020

Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie...

Czytaj więcej

Projekt pn. Przebudowa drogi w Wieszczynie, obręb Dębowiec

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs...

Czytaj więcej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym ...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs...

Czytaj więcej
Logo UE

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie...

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim Proje...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Gmina Prudnik pozyskała dotację w kwocie 781 910 zł z programu Granty PPGR. Środki finansowe zost...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina

Grant nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte...

Czytaj więcej
Logo UE

Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr...

Tytuł projektu: „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej ...

Czytaj więcej

Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik

Projekt  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002848 pn. „Telemost do komunikacji i współprac...

Czytaj więcej

Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy...

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20...

Czytaj więcej

Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik  

Tytuł projektu: „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik ” Pro...

Czytaj więcej
Logo UE

Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs...

Czytaj więcej

Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki

Tytuł projektu: „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” Projekt realizowany w ramach:Regionalnego...

Czytaj więcej