Rewitalizacja 2023

Konsultacje uchwały ws. rewitalizacji 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji uchwały dotyczącej rewitalizacji 2023 1) for...

Czytaj więcej

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy...

Celem niniejszej diagnozy jest wskazanie części Gminy Prudnik, będącego obszarem koncentracjinega...

Czytaj więcej

Formularz uwag

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza o konsultacjach

Czytaj więcej

Projekt uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji...

Czytaj więcej

Obwieszenie o konsultacjach

Czytaj więcej

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czytaj więcej