Rewitalizacja do 2030

Rewitalizacja do 2023

https://bip.prudnik.pl/rewitalizacja-2023

...
Czytaj więcej

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych na lata 2023-2030

Gmina Prudnik przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 20...

Czytaj więcej

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w...

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowywującym proces konsultacji społecznych projektu u...

Czytaj więcej

Konsultacje uchwały ws. rewitalizacji 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji uchwały dotyczącej rewitalizacji 2023 1) for...

Czytaj więcej

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy...

Celem niniejszej diagnozy jest wskazanie części Gminy Prudnik, będącego obszarem koncentracjinega...

Czytaj więcej

Formularz uwag

Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza o konsultacjach

Czytaj więcej

Projekt uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji...

Czytaj więcej

Obwieszenie o konsultacjach

Czytaj więcej

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czytaj więcej