Projekty dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Logo UE

Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie...

Projekt nr RPOP.14.01.00-IZ.00-16-001/22 realizowany w ramach Działania 14.1 Opolskie solidarne z...

Czytaj więcej

Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w...

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Remon...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Gmina Prudnik pozyskała dotację w kwocie 781 910 zł z programu Granty PPGR. Środki finansowe zost...

Czytaj więcej
Logo UE

Cyfrowa Gmina

Czytaj więcej
Logo UE

Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr...

Tytuł projektu:„Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej n...

Czytaj więcej

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku...

Czytaj więcej

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku...

Czytaj więcej
Logo UE

Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik

Czytaj więcej
Logo UE

Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik

Czytaj więcej
Logo UE

Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy...

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Grottgera w Prudniku

Czytaj więcej
Logo UE

Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej

Czytaj więcej