Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego...

Wartość dofinansowania: 4 567 466,68 zł Całkowita wartość zadania: 6 167 479,62 zł Umowa o dofina...

Czytaj więcej

Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w...

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 3 PGR Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Mode...

Czytaj więcej

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na...

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Po...

Czytaj więcej

Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 2 Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Moderniz...

Czytaj więcej

Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwest...

Czytaj więcej

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kolejowej w Prudniku –
bieżnia...

Czytaj więcej

Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Wybickiego w...

Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Wybickiego w Prudniku Wartość dofinansowania: 52...

Czytaj więcej

Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie...

Czytaj więcej

Projekt pn. Przebudowa drogi w Wieszczynie, obręb Dębowiec

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs...

Czytaj więcej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym ...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs...

Czytaj więcej

Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” – EDYCJA...

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach Progr...

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Wartość dofinansowania: 936 ...

Czytaj więcej