Prudnik – tutaj warto zainwestować

O gminie

Prudnik jest gminą, którą zamieszkuje ponad dwadzieścia pięć tysięcy mieszkańców, obejmującą teren o powierzchni 12 tysięcy hektarów. Gmina położona jest na południu województwa opolskiego na pograniczu polsko – czeskim, a siedzibą władz lokalnych jest dwudziesto tysięczne miasto na prawach powiatu. Prudnik jest miejscem o dobrej lokalizacji oraz dobrej dostępności komunikacyjnej. Ponadto gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz społeczną, funkcjonują tutaj rozmaite przedsiębiorstwa, szkoły oraz instytucje otoczenia biznesu.

Dane z dnia 31.12.2022 r.
Dane z dnia 31.12.2022 r.
Dane z dnia 31.12.2022 r.
Dane z dnia 31.12.2022 r.
Dane z dnia 31.12.2022 r.
Dane z dnia 31.12.2022 r.

Gmina Prudnik znajduje się pod opieką Podstrefy Gliwice w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Komunikacja

Przez gminę Prudnik prowadzi szlak komunikacyjny z północy Europy na jej południe. Prudnik jest bardzo dobrze skomunikowany z autostradą A4 oraz siecią dróg międzynarodowych. W Prudniku krzyżują się drogi krajowe nr 40 (łączy granicę polsko-czeską z Aglomeracją Śląską) oraz nr 41 (łączy Prudnik ze zjazdem na A4) i droga wojewódzka nr 414 prowadzącą do Opola.


Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy

Stopa bezrobocia w grudniu 2022 roku wyniosła 9,2 procent. Rynek pracy jest w stanie zapewnić ambitnych i elastycznych pracowników, gotowych na wszelkie zawodowe wyzwania. Dzięki dobrym połączeniom komunikacyjnym z resztą regionu można z łatwością korzystać z rynku pracy okolicznych gmin, powiatów, a nawet z terenów Republiki Czeskiej.

Branże

Historycznie w gminie Prudnik rozwijał się przemysł tekstylny, drzewny oraz obuwniczy. Obecnie w Prudniku rozwijają się następujące sektory: motoryzacyjny, drzewny/meblowy, metalowy, oświetleniowy, obróbki szkła, budownictwa oraz rolnictwo.

Obecni inwestorzy

W Prudniku z powodzeniem działają mikro, jak i mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Na terenie miasta są zlokalizowane następujące podmioty: Henniges Automotive (automotive), Steinpol Central Services sp. z o.o. (produkcja mebli), Spółdzielnia Pionier, Moretto Group, Woisch, Torkonstal (sektor metalowy), Furnika (sektor oświetleniowy), Diversa (obróbka szkła), WA-BET S.C., STRYI, TaBet (budownictwo), Bardusch (usługi dla przemysłu), Stadnina Koni Prudnik (rolnictwo).


Otoczenie biznesu

Jakość życia

W ostatnim zestawieniu „Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021”, którego autorem jest prof. Przemysław Śleszyński, Prudnik zajął 20 miejsce wśród gmin z siedzibą powiatu w Polsce. Oznacza to dobry poziom życia tutejszych mieszkańców.

Edukacja

Gmina Prudnik posiada rozwinięte szkolnictwo podstawowe oraz zapewnia opiekę przedszkolną i żłobkową. Edukacja zawodowa odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (profile: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających) oraz Zespole Szkół Rolniczych (technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik ekonomista z elementami grafiki cyfrowej, technik hotelarstwa specjalność kosmetologia i organizacja usług Wellness&SPA, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki).

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe
i technika

3 -liczba szkół zawodowych w powiecie

242 – liczba uczniów w szkołach zawodowych w powiecie

Szkolnictwo wyższe

6 – liczba uczelni wyższych w okolicznych powiatach

21 000 – liczba studentów w okolicznych powiatach

Instytucje otoczenia biznesu

W Prudniku siedzibę ma wiele instytucji m.in.: Urząd Skarbowy, Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prudnickie Centrum Medyczne, dwie przychodnie lekarskie oraz siedziba Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest także Ochotniczy Hufiec Pracy oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, który zrzesza 210 zakładów (1200 pracowników) i przyczynia się do rozszerzania kompetencji pracowniczych.

Kultura, sport i rekreacja

W gminie Prudnik zlokalizowanych jest wiele obiektów sportowych i kulturalnych – pełnowymiarowe boiska piłkarskie, kino, basen kryty i letni, biblioteki, place zabaw i siłownie zewnętrzne, kompleksy parkowe, muzea, wieże widokowe.  Na terenie gminy działa także wiele drużyn i sekcji sportowych oraz kulturalnych pozwalających rozwijać swoje pasje. Malownicze położenie przy Górach Opawskich sprawia, że aktywne spędzanie czasu nie stanowi żadnego wyzwania – polecamy ścieżki do spacerów, biegów górskich, mtb czy nordic walking.

Najnowsze aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku

Czytaj więcej

Nowy budynek Dworca Autobusowego z nagrodą

27 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas oficjalnej gali Konkursu Modernizacja Rok...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE
DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W PRUDNIKU

Burmistrz Prudnika na podstawie Uchwały Nr XIX/331/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudn...

Czytaj więcej

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU OFERT REALIZACJI ZADANIA...

            Informuję, iż od dnia 26 wrześ...

Czytaj więcej

Oficjalne otwarcie Ekopracowni 2023 – nowe centrum edukacji przyrodniczej...

W piątek, 22 września br. odbyło się oficjalne otwarcie Ekopracowni 2023 w Szkole Podstawowej nr ...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności