Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Wierzbiec

Opublikowano 2023-04-06 , 10:05:09 Autor: administrator

Gmina Prudnik w ramach ogłoszonego naboru wniosków otrzymała kolejny zastrzyk środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 700 000 zł. co pozwoli zrealizować kolejną ważną inwestycję.

Zakres rzeczowy projektu swoim zakresem obejmować będzie budowę lokalnej kanalizacji sanitarnej o długości 399,5 m, łączącej wszystkie cztery budynki mieszkalne (dawnego PGR-u) wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków (rzędu 100 RLM).

Projekt – obejmując swoim zasięgiem 66 osób w sposób zdecydowany poprawi stan gospodarki ściekowej na terenie wsi Wierzbiec poprzez:

  1. likwidację 4 istniejących nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne i wybudowanie 4 przyłączy do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, która odprowadzi ścieki do nowo wybudowanej lokalnej oczyszczalni ścieków,
  2. oczyszczenie w skali roku ścieków komunalnych odprowadzonych z podłączonych do lokalnej sieci 4 budynków w ilości 2 555 m3,
  3. zlikwidowanie w skali roku ładunku biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) zawartego w ściekach komunalnych odprowadzonych z 4 budynków do lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Wierzbiec w ilości 1 460 kg,
  4. zlikwidowanie w skali roku ładunku azotu ogólnego zawartego w ściekach komunalnych odprowadzonych z 4 budynków do lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Wierzbiec w ilości 292 kg,
  5. zlikwidowanie w skali roku ładunku fosforu ogólnego zawartego w ściekach komunalnych odprowadzonych z 4 budynków do lokalnej oczyszczalni ścieków we wsi Wierzbiec w ilości 55 kg.