Sołectwa

Czyżowice
Wieś, położona na wysokości 250-295 m n.p.m. zajmuje powierzchnię 405,74 ha. W 48 gospodarstwach zamieszkuje 300 osób. Są tu dobre grunty, zaliczane do kompleksu pszennego. Rolnicy, gospodarujący na polach o powierzchni od 5 do 20 ha ziemi, uprawiają głównie pszenicę, buraki cukrowe i ziemniaki.
Na terenie wsi występują złoża piasku i żwiru, zajmujące obszar 8,11 ha.

Czyżowice należą do parafii Niemysłowice. Miejscowy kościół filialny, zbudowany w latach 1932 -1936, halowy, nie ma wyraźnych cech stylowych.

Na terenie wsi funkcjonuje jednooddziałowe przedszkole, jest Ludowy Zespół Sportowy z sekcją piłki nożnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Działa komunikacja autobusowa.

Kontakt: czyzowice@solectwo.prudnik.pl

Dębowiec wraz z Wieszczyną
Wioska leży na wysokości 305-370 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię 39,44 ha. Jest malowniczo usytuowana na północnych stokach niższego stopnia Gór Opawskich, w otulinie parku krajobrazowego. Wieś zamieszkuje 40 osób, zajmujących 9 średniej wielkości gospodarstw rolnych. Rolnicy uprawiają zboża, w tym owies i mieszankę zbożową, a także ziemniaki.

Na terenie ok. 20 ha występują w Dębowcu złoża szarogłazu. W wyniku dotychczasowej eksploatacji powstało tu wyrobisko o powierzchni ok. 2 ha. Wieś posiada połączenie autobusowe.

Nieznana jest data założenia wioski. Niektórzy utożsamiają Dębowiec z Nowym Chocimiem założonym w XIII wieku. Podobno w średniowieczu w pobliżu wsi w malowniczej Dębnickiej Dolinie istniał zamek. Pierwsza wzmianka pochodzi jednak dopiero z 1642. Wieś wraz z leśniczówką miejską wymieniona jest jako Dębowa Karczma. W XIX w., a także w 1 poł. XX w. było to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Prudnika oraz punkt wypadowy w Góry Opawskie. W 1945 r. rozegrała się tu wielka bitwa.

Na terenie wioski rosną stare dęby o obwodzie 3,65 i 5,04 m oraz 150 letnia daglezja – pomniki przyrody.

Wieszczyna – przysiołek Dębowca leży w pobliżu Prudnika, przy trasie prowadzącej do Pokrzywnej. Maleńka wioska zamieszkiwana przez zaledwie 30 osób zachwyca pięknymi, leśnymi krajobrazami.

Wzniesienie Kobylica w okolicach Dębowca oraz Wieszczyny
Wzniesienie 392 m. n.p.m. na płn. od Dębowca, porośnięte w większości grądem. Nazwa pochodzi od kobylic tj. zapór granicznych albo po prostu od słowa „kobyła”. Na szczycie, nad malowniczym oczkiem w dawnym kamieniołomie, stoi trzymetrowy, granitowy obelisk ku czci wybitnego poety romantyzmu – Josepha von Einchendorffa. Na płn. Od szczytu działa kamieniołom „Dębowiec” dostarczając szarogłazów i piaskowców dla potrzeb drogownictwa.

Kontakt: debowiec@solectwo.prudnik.pl

Łąka Prudnicka wraz z Chocimiem
Duża wieś położona na wysokości 265 – 290 m. n.p.m., na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, wzdłuż Złotego Potoku. Zajmuje obszar 299,95 ha, liczy 1208 osób, zamieszkujących 60 gospodarstw (od 1 do 5 ha). Wieś ma charakter rolniczy. Mieszkańcy uprawiają przeważnie zboża, w niewielkiej ilości buraki cukrowe i rzepak. Funkcjonuje połączenie autobusowe.

Nazwa Łąka pojawiła się w dokumentach dopiero w 1481 r., choć wieś powstała wcześniej. W 1262 roku wraz z Prudnikiem i okolicznymi wsiami należała do Moraw, a później do Piastów Śląskich. Od 1830 r. do 1945 jej właścicielami byli przedstawiciele starego śląskiego rodu Sedlnickich herbu Odrowąż z Nasiedla k. Głubczyc. W 1945 r. miejscowość została dotkliwie zniszczona podczas bombardowania.

Najcenniejszym, choć mocno zniszczonym, zabytkiem jest czteroskrzydłowy zameczek, pierwotnie gotycki, wzniesiony w XIV wieku przez Piastów Niemodlińskich. Zabudowania folwarczne zajmuje obecnie stadnina koni. Naprzeciw zamku stoi marmurowa figura św. Jana Nepomucena ufundowana w 1712 r przez hr. Mettichha von Tschetschau, jako jedna z pierwszych na Śląsku. W parku zamkowym rosną stare klony, lipy, dęby, a z rzadszych drzew miłorząb, glediczia trójlistna i jarząb szwedzki. W pobliżu zamku w latach 1960-64 wybudowano nowy kościół, zwracający uwagę charakterystyczną wieżą. Przed nim stoi kapliczka z Chrystusem Frasobliwym. We wsi zachowało się wiele XIX -wiecznych domów.

Na terenie wsi znajduje się pięcioklasowa szkoła podstawowa i dwuoddziałowe przedszkole. Działa Wiejski Dom Kultury, w którym prowadzony jest zespół muzyczny, wokalno – instrumentalny. W miejscowym LZS jest sekcja piłki nożnej.

Chocim – mała wioska położona na zachodnim stoku wzniesienia o nazwie Okopowa, na wysokości 300-315 m n.p.m. Istniała już w 1255 r., kiedy czeski wielmoża Wok z Rosenberga założył w pobliżu Nowy Chocim. W 1388 r. Władysław Opolczyk przekazał wieś miastu Prudnik. W XVIII w. Chocim składał się z 5 zagród i należał do zamku w Łące Prudnickiej. Potem był tu jeden z folwarków Prudnika, a pod koniec XIX w. ulubione miejsce spacerów prudniczan.

Dziś znajduje się tu znana stadnina koni z ujeżdżalnią pod dachem, torem przeszkód i hipodromem.

Kontakt: lakaprudnicka@solectwo.prudnik.pl

Mieszkowice
Na wysokości 250-306 m wśród dolin i pagórków leżą Mieszkowice, niewielka wioska, licząca 489 mieszkańców. Wieś ma charakter rolniczy i zajmuje powierzchnię 815,44 ha. Jest tu 76 gospodarstw wielkości od 5 do 20 ha. Miejscowi rolnicy uprawiają przeważnie pszenicę, buraki cukrowe i rzepak. Wieś posiada połączenie autobusowe.

Mieszkowice należą do parafii Szybowice. Jest tu kościół filialny p.w. św. Jerzego, wzmiankowany w 1465 r. Obecny, zbudowany w 1586r. przez protestantów, od 1629 roku jest katolicki.

Na terenie wsi jest filia szkoły podstawowej w Rudziczce oraz dwuoddziałowe przedszkole. Działa także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i sekcja piłki nożnej w miejscowym LZS.

Kontakt: mieszkowice@solectwo.prudnik.pl

Moszczanka
Wieś położona na wysokości 290-350 m n.p.m., w otulinie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, zajmuje powierzchnię 572,16 ha. Liczy 1116 mieszkańców. W 123 gospodarstwach o średniej powierzchni 4,65 ha uprawia się przeważnie pszenicę ozimą, jęczmień jary, mieszankę zbożową oraz w niewielkiej ilości buraki cukrowe i rzepak. We wsi istnieją dobre warunki do rozwoju agroturystyki.

W źródłach historycznych wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1321 jako Długie Mosty, ponieważ teren ten nękany był częstymi powodziami. W XIV wieku należała do Moraw, potem właścicielem jej był jeden z rodów z Wrbna i odtąd wieś była zawsze częścią dóbr zamku w Łące Prudnickiej. Od XVI wieku działał tu urząd celny, a podczas wojen pruskich (XVIII w.) przebywał w Moszczance król pruski Fryderyk II. W 1874 roku wybudowano tu linię kolejową Głuchołazy – Krnov. Wielka powódź 1903 roku zniszczyła wiele domów we wsi i zwaliła wielki most kolejowy. W 1945 r. ponad 1 zabudowań zniszczona została podczas bombardowań.

We wsi zachowały się ruiny gotycko-renesansowego kościoła parafialnego oraz wiele starych domów.

Obecnie we wsi funkcjonuje Wiejski Ośrodek Zdrowia, szkoła podstawowa, dwuoddziałowe przedszkole oraz Wiejski Dom Kultury z zespołem wokalno-instrumentalnym i kółkiem plastycznym. Jest też Ochotnicza Straż Pożarna i LZS z sekcją piłki nożnej.

Kontakt: moszczanka@solectwo.prudnik.pl

Niemysłowice
www.niemyslowice.info

Wieś leży na wysokości 255-296 m n.p.m., na obszarze 524,10 ha. Ma charakter rolniczy. 724 mieszkańców zajmuje 55 gospodarstw. Istnieją dwa duże gospodarstwa o powierzchni 50 ha, pozostałe liczą od 1 do 10 ha. Głównymi uprawami są tutaj zboża, rzepak i buraki cukrowe. Wśród zasobów mineralnych wymienić można złoża surowców ilastych o powierzchni 7,20 ha oraz złoża piasku zajmujące 0,5 ha pow. eksploatacyjnej.

Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 roku. Najcenniejszym jej zabytkiem jest kościół parafialny zbudowany w 1568 r w stylu gotycko-renesansowym, ufundowany przez hrabinę Magdalenę Kannenwurt z Wrbna.

W budynku byłej szkoły podstawowej znajdującym się przy trasie sudeckiej bedzie w niedalekiej przyszłości uruchomione młodzieżowe centrum integracji europejskiej. Jest to wspólna inicjatywa miast partnerskich Northeim i Prudnika. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

We wsi działa też LZS z sekcją piłki nożnej.

Kontakt: niemyslowice@solectwo.prudnik.pl

Piorunkowice
Niewielka wioska położona w terenie pagórkowatym, na wysokości 230-280 m n.p.m., zajmuje obszar 74,74 ha. Liczy 225 osób zamieszkujących 14 gospodarstw o średniej powierzchni 5,33 ha. W uprawie występują tu najczęściej zboża, rzepak i buraki cukrowe.

We wsi znajduje się zabytkowy pałac z przełomu XVII i XVIII w. otoczony wspaniałym parkiem uznanym za zabytek kultury. Obiekt ten obecnie nie jest użytkowany, przeprowadzono w nim jedynie prace zabezpieczające.

Działa Klub Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Wieś ma połączenie autobusowe.

Kontakt: piorunkowice@solectwo.prudnik.pl

Rudziczka
Jest to typowo rolnicza wioska położona na wysokości 245-298 m. n.p.m. Liczy 950 mieszkańców i zajmuje obszar 895,84 ha. Najczęściej występują tu gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha. Przeważają dobre gleby w kompleksie pszennym, a rolnicy uprawiają najczęściej pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki.

Pierwsze wzmianki o Rudziczce pochodzą z 1305 r. Tutejszy kościół w okresie reformacji należał do protestantów, a od 1629 do katolików. Obecna świątynia zbudowana została w latach 1801-1803 w stylu klasycystycznym.

Na terenie wsi znajduje się ośmioklasowa szkoła podstawowa, dwuoddziałowe przedszkole, Wiejski Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Związek Sportowy.

Kontakt: rudziczka@solectwo.prudnik.pl

Szybowice

Długa, ciągnąca się 7 km, wieś położona jest przy linii kolejowej Kędzierzyn-Nysa. Leży na wysokości 274-312 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 1051,44 ha. W 353 gospodarstwach mieszkają tu 1064 osoby. Rolnicy głównie wielko obszarowi ale jest jeszcze kilka gospodarstw tzw. mało obszarowych . Uprawiają głównie pszenice ozimą, jęczmień jary, buraki cukrowe i rzepak.

Wieś powstała na początku XIII wieku. Nazwa jej może pochodzić od słowa szybki albo od szypów czyli wikliny. Po przejściu Prudnika do Czech w 1532 roku zaczął się tu szybko upowszechniać protestantyzm. Jeszcze przed II wojną światową ewangelicy stanowili większość, ok. 2/3 ludności, co w tych stronach było rzadkością Podczas wojen śląskich (XVIII w.) przechodziły tędy często różne wojska, korzystając ze starego traktu Wrocław – Morawy. Pod koniec ubiegłego stulecia mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą lnu i handlem bydła.

Miejscowy kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, wzmiankowany już w 1335 r., był kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie nie posiada żadnych cech stylowych. W Szybowicach urodził się Heinrich Kotzolt (1814-1881) znany muzyk, pierwszy basista w gdańskiej operze, profesor muzykologii.

Obecnie na terenie wioski znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wiejski Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, działa też LZS ”Grom” Szybowice.

Kontakt: szybowice@solectwo.prudnik.pl

Wierzbiec
Niewielka spokojna wieś położona w dolinie Wielkiej Prądnej na wysokości 275-320 m.n.p.m., liczy 242 mieszkańców i rozciąga się na powierzchni 173,51 ha. W 16 gospodarstwach o powierzchni od 2 do 10 ha uprawia się głównie pszenicę, buraki cukrowe i rzepak.

Do sekularyzacji (1810 r.) wieś była własnością zakonną. Potem należała do Prudnika. Pod koniec XIX znana była z wyplatania powrozów i drucianych lin. Wioska zyskała na znaczeniu w 1871 roku, kiedy przeprowadzono tamtędy drogę z Prudnika do Głuchołaz, dziś ważną trasę komunikacyjną.

Przy dawnym dworku, w którym obecnie mieści się stadnina koni, znajduje się zadbany park o pow. 1,76 ha uznany za zabytek.

Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej. Znajduje się w niej jednooddziałowe przedszkole i Ochotnicza Straż Pożarna.

Kontakt: wierzbiec@solectwo.prudnik.pl

Najnowsze aktualności

OBWIESZCZENIE

Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie ...

Czytaj więcej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok...

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prudnik  będzie prowadzony p...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu wspierania...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

UWAGA NA WZMOŻONY RUCH POJAZDÓW WOJSKOWYCH OD 12 LUTEGO...

Czytaj więcej

Jubileuszowa 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza...

Gmina Prudnik zaprasza do udziału w Jubileuszowej  25. Wystawie Twórców Ludowych i...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności