Sołectwa

Czyżowice
Wieś, położona na wysokości 250-295 m n.p.m. zajmuje powierzchnię 405,74 ha. W 48 gospodarstwach zamieszkuje 300 osób. Są tu dobre grunty, zaliczane do kompleksu pszennego. Rolnicy, gospodarujący na polach o powierzchni od 5 do 20 ha ziemi, uprawiają głównie pszenicę, buraki cukrowe i ziemniaki.
Na terenie wsi występują złoża piasku i żwiru, zajmujące obszar 8,11 ha.

Czyżowice należą do parafii Niemysłowice. Miejscowy kościół filialny, zbudowany w latach 1932 -1936, halowy, nie ma wyraźnych cech stylowych.

Na terenie wsi funkcjonuje jednooddziałowe przedszkole, jest Ludowy Zespół Sportowy z sekcją piłki nożnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Działa komunikacja autobusowa.

Kontakt: czyzowice@solectwo.prudnik.pl

Dębowiec wraz z Wieszczyną
Wioska leży na wysokości 305-370 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię 39,44 ha. Jest malowniczo usytuowana na północnych stokach niższego stopnia Gór Opawskich, w otulinie parku krajobrazowego. Wieś zamieszkuje 40 osób, zajmujących 9 średniej wielkości gospodarstw rolnych. Rolnicy uprawiają zboża, w tym owies i mieszankę zbożową, a także ziemniaki.

Na terenie ok. 20 ha występują w Dębowcu złoża szarogłazu. W wyniku dotychczasowej eksploatacji powstało tu wyrobisko o powierzchni ok. 2 ha. Wieś posiada połączenie autobusowe.

Nieznana jest data założenia wioski. Niektórzy utożsamiają Dębowiec z Nowym Chocimiem założonym w XIII wieku. Podobno w średniowieczu w pobliżu wsi w malowniczej Dębnickiej Dolinie istniał zamek. Pierwsza wzmianka pochodzi jednak dopiero z 1642. Wieś wraz z leśniczówką miejską wymieniona jest jako Dębowa Karczma. W XIX w., a także w 1 poł. XX w. było to ulubione miejsce spacerów mieszkańców Prudnika oraz punkt wypadowy w Góry Opawskie. W 1945 r. rozegrała się tu wielka bitwa.

Na terenie wioski rosną stare dęby o obwodzie 3,65 i 5,04 m oraz 150 letnia daglezja – pomniki przyrody.

Wieszczyna – przysiołek Dębowca leży w pobliżu Prudnika, przy trasie prowadzącej do Pokrzywnej. Maleńka wioska zamieszkiwana przez zaledwie 30 osób zachwyca pięknymi, leśnymi krajobrazami.

Wzniesienie Kobylica w okolicach Dębowca oraz Wieszczyny
Wzniesienie 392 m. n.p.m. na płn. od Dębowca, porośnięte w większości grądem. Nazwa pochodzi od kobylic tj. zapór granicznych albo po prostu od słowa „kobyła”. Na szczycie, nad malowniczym oczkiem w dawnym kamieniołomie, stoi trzymetrowy, granitowy obelisk ku czci wybitnego poety romantyzmu – Josepha von Einchendorffa. Na płn. Od szczytu działa kamieniołom „Dębowiec” dostarczając szarogłazów i piaskowców dla potrzeb drogownictwa.

Kontakt: debowiec@solectwo.prudnik.pl

Łąka Prudnicka wraz z Chocimiem
Duża wieś położona na wysokości 265 – 290 m. n.p.m., na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, wzdłuż Złotego Potoku. Zajmuje obszar 299,95 ha, liczy 1208 osób, zamieszkujących 60 gospodarstw (od 1 do 5 ha). Wieś ma charakter rolniczy. Mieszkańcy uprawiają przeważnie zboża, w niewielkiej ilości buraki cukrowe i rzepak. Funkcjonuje połączenie autobusowe.

Nazwa Łąka pojawiła się w dokumentach dopiero w 1481 r., choć wieś powstała wcześniej. W 1262 roku wraz z Prudnikiem i okolicznymi wsiami należała do Moraw, a później do Piastów Śląskich. Od 1830 r. do 1945 jej właścicielami byli przedstawiciele starego śląskiego rodu Sedlnickich herbu Odrowąż z Nasiedla k. Głubczyc. W 1945 r. miejscowość została dotkliwie zniszczona podczas bombardowania.

Najcenniejszym, choć mocno zniszczonym, zabytkiem jest czteroskrzydłowy zameczek, pierwotnie gotycki, wzniesiony w XIV wieku przez Piastów Niemodlińskich. Zabudowania folwarczne zajmuje obecnie stadnina koni. Naprzeciw zamku stoi marmurowa figura św. Jana Nepomucena ufundowana w 1712 r przez hr. Mettichha von Tschetschau, jako jedna z pierwszych na Śląsku. W parku zamkowym rosną stare klony, lipy, dęby, a z rzadszych drzew miłorząb, glediczia trójlistna i jarząb szwedzki. W pobliżu zamku w latach 1960-64 wybudowano nowy kościół, zwracający uwagę charakterystyczną wieżą. Przed nim stoi kapliczka z Chrystusem Frasobliwym. We wsi zachowało się wiele XIX -wiecznych domów.

Na terenie wsi znajduje się pięcioklasowa szkoła podstawowa i dwuoddziałowe przedszkole. Działa Wiejski Dom Kultury, w którym prowadzony jest zespół muzyczny, wokalno – instrumentalny. W miejscowym LZS jest sekcja piłki nożnej.

Chocim – mała wioska położona na zachodnim stoku wzniesienia o nazwie Okopowa, na wysokości 300-315 m n.p.m. Istniała już w 1255 r., kiedy czeski wielmoża Wok z Rosenberga założył w pobliżu Nowy Chocim. W 1388 r. Władysław Opolczyk przekazał wieś miastu Prudnik. W XVIII w. Chocim składał się z 5 zagród i należał do zamku w Łące Prudnickiej. Potem był tu jeden z folwarków Prudnika, a pod koniec XIX w. ulubione miejsce spacerów prudniczan.

Dziś znajduje się tu znana stadnina koni z ujeżdżalnią pod dachem, torem przeszkód i hipodromem.

Kontakt: lakaprudnicka@solectwo.prudnik.pl

Mieszkowice
Na wysokości 250-306 m wśród dolin i pagórków leżą Mieszkowice, niewielka wioska, licząca 489 mieszkańców. Wieś ma charakter rolniczy i zajmuje powierzchnię 815,44 ha. Jest tu 76 gospodarstw wielkości od 5 do 20 ha. Miejscowi rolnicy uprawiają przeważnie pszenicę, buraki cukrowe i rzepak. Wieś posiada połączenie autobusowe.

Mieszkowice należą do parafii Szybowice. Jest tu kościół filialny p.w. św. Jerzego, wzmiankowany w 1465 r. Obecny, zbudowany w 1586r. przez protestantów, od 1629 roku jest katolicki.

Na terenie wsi jest filia szkoły podstawowej w Rudziczce oraz dwuoddziałowe przedszkole. Działa także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i sekcja piłki nożnej w miejscowym LZS.

Kontakt: mieszkowice@solectwo.prudnik.pl

Moszczanka
Wieś położona na wysokości 290-350 m n.p.m., w otulinie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, zajmuje powierzchnię 572,16 ha. Liczy 1116 mieszkańców. W 123 gospodarstwach o średniej powierzchni 4,65 ha uprawia się przeważnie pszenicę ozimą, jęczmień jary, mieszankę zbożową oraz w niewielkiej ilości buraki cukrowe i rzepak. We wsi istnieją dobre warunki do rozwoju agroturystyki.

W źródłach historycznych wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1321 jako Długie Mosty, ponieważ teren ten nękany był częstymi powodziami. W XIV wieku należała do Moraw, potem właścicielem jej był jeden z rodów z Wrbna i odtąd wieś była zawsze częścią dóbr zamku w Łące Prudnickiej. Od XVI wieku działał tu urząd celny, a podczas wojen pruskich (XVIII w.) przebywał w Moszczance król pruski Fryderyk II. W 1874 roku wybudowano tu linię kolejową Głuchołazy – Krnov. Wielka powódź 1903 roku zniszczyła wiele domów we wsi i zwaliła wielki most kolejowy. W 1945 r. ponad 1 zabudowań zniszczona została podczas bombardowań.

We wsi zachowały się ruiny gotycko-renesansowego kościoła parafialnego oraz wiele starych domów.

Obecnie we wsi funkcjonuje Wiejski Ośrodek Zdrowia, szkoła podstawowa, dwuoddziałowe przedszkole oraz Wiejski Dom Kultury z zespołem wokalno-instrumentalnym i kółkiem plastycznym. Jest też Ochotnicza Straż Pożarna i LZS z sekcją piłki nożnej.

Kontakt: moszczanka@solectwo.prudnik.pl

Niemysłowice
www.niemyslowice.info

Wieś leży na wysokości 255-296 m n.p.m., na obszarze 524,10 ha. Ma charakter rolniczy. 724 mieszkańców zajmuje 55 gospodarstw. Istnieją dwa duże gospodarstwa o powierzchni 50 ha, pozostałe liczą od 1 do 10 ha. Głównymi uprawami są tutaj zboża, rzepak i buraki cukrowe. Wśród zasobów mineralnych wymienić można złoża surowców ilastych o powierzchni 7,20 ha oraz złoża piasku zajmujące 0,5 ha pow. eksploatacyjnej.

Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 roku. Najcenniejszym jej zabytkiem jest kościół parafialny zbudowany w 1568 r w stylu gotycko-renesansowym, ufundowany przez hrabinę Magdalenę Kannenwurt z Wrbna.

W budynku byłej szkoły podstawowej znajdującym się przy trasie sudeckiej bedzie w niedalekiej przyszłości uruchomione młodzieżowe centrum integracji europejskiej. Jest to wspólna inicjatywa miast partnerskich Northeim i Prudnika. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

We wsi działa też LZS z sekcją piłki nożnej.

Kontakt: niemyslowice@solectwo.prudnik.pl

Piorunkowice
Niewielka wioska położona w terenie pagórkowatym, na wysokości 230-280 m n.p.m., zajmuje obszar 74,74 ha. Liczy 225 osób zamieszkujących 14 gospodarstw o średniej powierzchni 5,33 ha. W uprawie występują tu najczęściej zboża, rzepak i buraki cukrowe.

We wsi znajduje się zabytkowy pałac z przełomu XVII i XVIII w. otoczony wspaniałym parkiem uznanym za zabytek kultury. Obiekt ten obecnie nie jest użytkowany, przeprowadzono w nim jedynie prace zabezpieczające.

Działa Klub Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Wieś ma połączenie autobusowe.

Kontakt: piorunkowice@solectwo.prudnik.pl

Rudziczka
Jest to typowo rolnicza wioska położona na wysokości 245-298 m. n.p.m. Liczy 950 mieszkańców i zajmuje obszar 895,84 ha. Najczęściej występują tu gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha. Przeważają dobre gleby w kompleksie pszennym, a rolnicy uprawiają najczęściej pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i ziemniaki.

Pierwsze wzmianki o Rudziczce pochodzą z 1305 r. Tutejszy kościół w okresie reformacji należał do protestantów, a od 1629 do katolików. Obecna świątynia zbudowana została w latach 1801-1803 w stylu klasycystycznym.

Na terenie wsi znajduje się ośmioklasowa szkoła podstawowa, dwuoddziałowe przedszkole, Wiejski Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Związek Sportowy.

Kontakt: rudziczka@solectwo.prudnik.pl

Szybowice

Długa, ciągnąca się 7 km, wieś położona jest przy linii kolejowej Kędzierzyn-Nysa. Leży na wysokości 274-312 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 1051,44 ha. W 353 gospodarstwach mieszkają tu 1064 osoby. Rolnicy głównie wielko obszarowi ale jest jeszcze kilka gospodarstw tzw. mało obszarowych . Uprawiają głównie pszenice ozimą, jęczmień jary, buraki cukrowe i rzepak.

Wieś powstała na początku XIII wieku. Nazwa jej może pochodzić od słowa szybki albo od szypów czyli wikliny. Po przejściu Prudnika do Czech w 1532 roku zaczął się tu szybko upowszechniać protestantyzm. Jeszcze przed II wojną światową ewangelicy stanowili większość, ok. 2/3 ludności, co w tych stronach było rzadkością Podczas wojen śląskich (XVIII w.) przechodziły tędy często różne wojska, korzystając ze starego traktu Wrocław – Morawy. Pod koniec ubiegłego stulecia mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą lnu i handlem bydła.

Miejscowy kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, wzmiankowany już w 1335 r., był kilkakrotnie przebudowywany. Obecnie nie posiada żadnych cech stylowych. W Szybowicach urodził się Heinrich Kotzolt (1814-1881) znany muzyk, pierwszy basista w gdańskiej operze, profesor muzykologii.

Obecnie na terenie wioski znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wiejski Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, działa też LZS ”Grom” Szybowice.

Kontakt: szybowice@solectwo.prudnik.pl

Wierzbiec
Niewielka spokojna wieś położona w dolinie Wielkiej Prądnej na wysokości 275-320 m.n.p.m., liczy 242 mieszkańców i rozciąga się na powierzchni 173,51 ha. W 16 gospodarstwach o powierzchni od 2 do 10 ha uprawia się głównie pszenicę, buraki cukrowe i rzepak.

Do sekularyzacji (1810 r.) wieś była własnością zakonną. Potem należała do Prudnika. Pod koniec XIX znana była z wyplatania powrozów i drucianych lin. Wioska zyskała na znaczeniu w 1871 roku, kiedy przeprowadzono tamtędy drogę z Prudnika do Głuchołaz, dziś ważną trasę komunikacyjną.

Przy dawnym dworku, w którym obecnie mieści się stadnina koni, znajduje się zadbany park o pow. 1,76 ha uznany za zabytek.

Wieś posiada połączenia komunikacji autobusowej. Znajduje się w niej jednooddziałowe przedszkole i Ochotnicza Straż Pożarna.

Kontakt: wierzbiec@solectwo.prudnik.pl

Najnowsze aktualności

Uwaga zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Burmistrz Prudnika informuje, że postanowieniem Nr 46/2024 Komisarza Wyborczego Opole II – ...

Czytaj więcej

Ostrzeżenie meteo 15-06-2024 Silny deszcz z burzami

Czytaj więcej

Spotkanie informujące o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w...

Szanowni Państwo, Burmistrz Prudnika w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu konsultacyjno –...

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację w 2024 roku...

Informacja o wyborze ofert             W w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności