Historia

Ślady pobytu człowieka na terenie miasta, potwierdzone badaniami archeologicznymi, sięgają epoki paleolitu. Miejscowa ludność utrzymywała kontakty handlowe z Rzymem, co dokumentują znalezione tu rzymskie monety datowane na lata 700 p.n.e. -1250 r. n.e. Co do początków miasta, nazywanego początkowo Prądnik od nurtu wody, istnieją dwie wersje.

Według legendy założycielami drewnianego zamku z Wieżą Pogańską byli templariusze. Fakt ten miał mieć miejsce ok. 1000 r. choć skądinąd wiadomo, że zakon templariuszy powstał w 1118 r. Dokumenty historyczne wskazują jednak na marszałka czeskiego Woka z Rosenberga, który w latach 1255-1259 założył w tej okolicy kilka wsi, a w obronnym zakolu rzeki Prudnik – zamek gotycki, kontrolujący ruch na szlaku handlowym z Nysy do Opawy .

Jego syn, Henryk około 1279 r. postarał się o lokację miasta na prawie niemieckim. Wówczas powstał szachownicowy układ ulic z ratuszem i tzw. blokiem śródrynkowym, otoczony owalnym układem murów obronnych. W roku 1331 pojawia się po raz pierwszy nazwa Prudnik, powstała prawdopodobnie wskutek biurokratycznych czechizmów.

Do roku 1337 miasto znajdowało w granicach Korony Czeskiej. Potem panem Ziemi Prudnickiej był Bolko Niemodliński, a następnie do roku 1532 tj. do śmieci Jana Dobrego, Prudnik był w posiadaniu Piastów Opolskich.Po wygaśnięciu tej dynastii rządy na tym terenie objęli Habsburgowie.Już wtedy miasto było prężnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Znani byli zwłaszcza prudniccy płóciennicy, eksportujący swoje wyroby do Holandii, a także garbarze.

Lata wojny trzydziestoletniej ( 1618-1648) to dla Prudnika okres wielkich zniszczeń.

W 1642 roku gród został zdobyty, splądrowany, a następnie spalony przez Szwedów.
Wcześniej w 1625 roku tereny te nawiedziła epidemia dżumy, która zdziesiątkowała miejscową ludność. Były to dotkliwe ciosy dla miasta, które na szczęście dość szybko odbudowano z pomocą cesarza i cechu śląskich rzeźników.

Później w wyniku wojen śląskich pomiędzy Austrią i Prusami Prudnik znalazł się pod panowaniem Prus. Kolejne ogromne zniszczenia przyniosła tzw. wojna ziemniaczana w 2 połowie XVIII w. Wówczas w wyniku austriackiego ostrzału kulami zapalającymi miasto spłonęło.

Ponowny rozwój nastąpił z początkiem XIX w. W 1828 roku Prudnik liczył około 4000 mieszkańców. W tym też okresie powstały pierwsze fabryki wełny , lnu i jedwabiu, a także fabryka adamaszku Fränkla. Wybudowano cegielnię, browar, młyny i fabrykę octu. W 1876 roku Prudnik połączono koleją z Nysą i Koźlem. Początek XX wieku związany był z rozwojem południowej części miasta, gdzie powstała ciekawa zabudowa willowa, wielorodzinna, a także łaźnia miejska, park, budynek kasyna i koszary.

Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Prudnika był plebiscyt górnośląski 1921 r., mający zdecydować o przynależności państwowej tej ziemi. Jak na całym Śląsku, tak i tutaj zakończył się polską porażką. W wyniku tego do wyzwolenia 1945 r. Prudnik znajdował się najpierw w obrębie Republiki Weimarskiej, a później III Rzeszy.

Wyzwolenie przyniosło nowe wyzwania. Rozpoczęło się organizowanie polskiej administracji i życia gospodarczego. Nastąpił okres odbudowy miasta, powstały między innnymi osiedla, budynki użyteczności publicznej oraz nowe zakłady przemysłowe w północnej części miasta.

Najnowsze aktualności

Uwaga zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Burmistrz Prudnika informuje, że postanowieniem Nr 46/2024 Komisarza Wyborczego Opole II – ...

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie ...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego G...

Czytaj więcej

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Dwanaście par z Gminy Prudnik odebrało z rąk Burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka medale za dł...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności