Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursa...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

  Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudn...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PONOWNYM NABORZE
DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W PRUDNIKU

Burmistrz Prudnika na podstawie Uchwały Nr XIX/331/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudn...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

W dniach od 14 do 21 listopada 2022r. odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy P...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Pełny tekst „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej