Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

W dniach od 14 do 21 listopada 2022r. odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy P...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Pełny tekst „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej