Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

Opublikowano 2022-11-14 , 12:15:00 Autor: administrator

Projekt nr RPOP.14.01.00-IZ.00-16-001/22 realizowany w ramach Działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Oś XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020..
Pełny artykułu tekst dostępny w pliku poniżej.