Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

Opublikowano 2022-11-14 , 12:15:00 Autor: administrator

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

Projekt nr RPOP.14.01.00-IZ.00-16-001/22 realizowany w ramach Działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą, Oś XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.14.01.00-16-0002/22-00 z dnia 12.12.2022r.

Projekt realizowany w partnerstwie na podstawie umowy partnerskiej nr IPS.4011-11-1/22 podpisanej w dniu 2 sierpnia 2022r.:
Lider projektu: Województwo Opolskie, w imieniu którego występuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy projektu: Gmina Biała, Gmina Brzeg, Gmina Dobrodzień, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kluczbork, Gmina Leśnica, Gmina Nysa, Gmina Olesno, Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Prudnik, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Wołczyn.

Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych.

Okres realizacji projektu:
07.06.2022-31.10.2023

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1. Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży
2. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla osób dorosłych – migrantów wojennych z Ukrainy
3. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w 17 gminach.

Zakres projektu Gminy Prudnik:
W ramach zadania utworzono 2 mieszkania  dla migrantów z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Prudnik. Mieszkania powstały  na bazie zasobów gminy.

Efekty:
Wskaźniki określone w Projekcie dla Gminy Prudnik:

  • Liczba  utworzonych mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy – 2 szt.,
  • Liczba osób objętych wsparciem w postaci mieszkań – 5 osób,

Dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Prudnik: 271 300,37 zł