Rządowy Fundusz Polski Ład Edycja II

Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 2 Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Moderniz...

Czytaj więcej

Modernizacja zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej...

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwest...

Czytaj więcej