Oferty realizacji zadania publicznego

INFORMACJA o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania...

Informuję, iż od dnia 05 października 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta r...

Czytaj więcej

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU OFERT REALIZACJI ZADANIA...

            Informuję, iż od dnia 26 wrześ...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

Informuję, iż od dnia 26 kwietnia 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta reali...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań...

OGŁOSZENIE Burmistrza Prudnika w sprawie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publiczn...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

Informuję, iż od dnia 1 marca 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacj...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

INFORMACJAo zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu d...

Czytaj więcej