Szlaki turystyczne

TURYSTYKA ROWEROWA
Prudnik i jego okolice to idealne miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. Turysta znajdzie tu trasy łatwe wymarzone na rodzinne wypady oraz nieco trudniejsze dla bardziej wytrawnych kolarzy. Potwierdzeniem atrakcyjności naszych tras jest duża liczba turystów korzystających z rowerowej infrastruktury Gór Opawskich oraz organizowane imprezy kolarskie dla amatorów, jak też profesjonalnych sportowców. Należy zaznaczyć, że właśnie Ziemia Prudnicka wychowała dwóch wybitnych polskich kolarzy Franciszka Surmińskiego i Stanisława Szozdę, którzy przez wiele lat trenowali w Prudniku.

Ścieżki rowerowe

  1. Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla I – 17 km.

Przebieg: Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Wieszczyna – Dębowiec – Prudnik
Kolor: zielony
Parametry:
Odcinek Prudnik – Łąka Prudnicka ok. 1,5 km – droga szutrowa.
Odcinek: Dębowiec – Prudnik ok. 5km – droga szutrowa.
Pozostałe odcinki trasy – asfalt, masa bitumiczna, kostka polibruk.
Trasa na odcinku Prudnik – Dębowiec przeznaczona dla rowerów górskich (Można skorzystać z drogi powiatowej Prudnik – Dębowiec. Jest to droga asfaltowa, nie oznakowana, przebiegająca równolegle do ścieżki rowerowej).
Atrakcje turystyczne na trasie: Park Miejski, dawne koszary wojsowe, ruiny zamku w Łące Prudnickiej, Ruchoma Szopka Trybuły, Łowiska w Moszczance, wieża widokowa w Wieszczynie, pomnik J. Eichendorffa znajdujący się 300 m od głównej drogi Dębowiec – Prudnik.
Stopień trudności: średnio trudna

  1. Wokół Lasu Prudnickiego – Pętla II – 13 km

Przebieg: Prudnik – Sanktuarium św. Józefa – Rozdroże pod Trzebiną – Dębowiec – Prudnik
Kolor: zielony
Parametry:
Odcinek: Prudnik – Sanktuarium Św. Józefa – 3 km – droga asfaltowa.
Pozostałe odcinki trasy – droga szutrowa przeznaczona dla cyklistów posiadających rowery górskie, trekkingowe.
Dodatkowe warianty:
1) Z Rozdroża pod Trzebiną jadąc w kierunku Dębowca po ok. 1,5 km można udać się w kierunku granicy państwa (PL – CZ) – 1,5 km (skręt w lewo), następnie do Jindrichova (CZ) – 3 km.
2) Jadąc z Dębowca w kierunku Trzebiny na polu biwakowym za Dębowcem kierujemy się w stronę granicy państwa (PL – CZ) – 1,4 km, następnie do Jindrichova (CZ) – 3 km.
Atrakcje turystyczne na trasie: Pałac Fipperów, Kaplica św. Antoniego z XVIIIw., wieża widokowa na Koziej Górze, Sanktuarium Św. Józefa – miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1954 – 55., Kobylica (pomnik J. Eichendorffa znajdujący się 300 m od głównej drogi Dębowiec – Prudnik), stare dęby (pomniki przyrody), wzgórze klasztorne (przed II wojną światową znajdowało się tu sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej oraz droga krzyżowa po budowlach, których dziś nie ma już śladu. Kilka lat temu na szczycie wzgórza umieszczono krzyż z opisem tego miejsca).
Stopień trudności: średnio trudna

  1. Prudnik – Pokrzywna – 10 km.

Przebieg: Prudnik – Łąka Prudnicka – Moszczanka – Pokrzywna (gmina Głuchołazy)
Kolor: zielony
Parametry:
Odcinek Prudnik – Łąka Prudnicka ok. 1,5 km – droga szutrowa.
Pozostały odcinek trasy – asfalt
Atrakcje turystyczne na trasie: ruiny zamku w Łące Prudnickiej, Ruchoma Szopka Trybuły, Łowiska w Moszczance.
Stopień trudności: łatwa

  1. Prudnik – Jindřichov (CZ) – 10 km (w tym na terenie Gminy Prudnik – 7 km)

Przebieg: Prudnik – Dębowiec – granica państwa (PL-CZ) – Jindřichov (CZ)
Kolor: niebieski oraz zielony
Parametry:
Odcinek: Prudnik – granica państwa (PL – CZ) – 7km – droga szutrowa.
Odcinek: granica państwa – Jindřichov – 3 km – droga asfaltowa.
Trasa przeznaczona jest dla cyklistów posiadających rowery górskie oraz trekkingowe.
Jedna z najatrakcyjniejszych tras rowerowych w okolicy Prudnika. Oficjalnie została otwarta w lipcu 2010 z okazji Zlotu Europejskich Turystów Rowerowych UECT. Wzdłuż trasy znajdują się przystanki z tablicami informacyjnymi dzięki, którym turysta może zapoznać się z historią poszczególnych atrakcji turystycznych na szlaku. Na tablicy znajdziemy także profil trasy, punkt w którym się znajdujemy oraz mapę turystyczną okolicy.

  1. Łąka Prudnicka – Niemysłowice – 6 km

Kolor: zielony
Parametry:
Odcinek z Łąki Prudnickiej do Niemysłowic na odcinku ok. 2 km – droga asfaltowa, pozostały odcinek trasy – droga szutrowa.
Atrakcje turystyczne na trasie: ruiny zamku w Łące Prudnickiej, stawy niemysłowickie, kościół parafialny pw. św. Anny z 1568r.
Stopień trudności: łatwa

  1. Trasa Via Montana (nieoznakowana trasa turystyczna) Prudnik – Jindřichov – 9 km.

Przebieg: Prudnik – Dębowiec – Wieszczyna – Jindřichov
Parametry: droga na całym odcinku jest asfaltowa
Atrakcje turystyczne na trasie: Park Miejski, dawne koszary wojskowe, Kobylica (pomnik J. Eichendorffa), wieża widokowa w Wieszczynie.
Stopień trudności: średnio trudna

Publikacje

Polecamy mapę rowerową opracowaną przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik pt. „Prudnik – Góry Opawskie. Śladami Franciszka Sumińskiego i Stanisława Szozdy – legend polskiego kolarstwa.” Jest to propozycja wycieczek rowerowych w okolicach Prudnika oraz wiele informacji praktycznych.

TURYSTYKA PIESZA
Góry Opawskie posiadają jedną z najgęstszych sieci oznakowanych pieszych szlaków turystycznych w Sudetach (łącznie ponad 100 km), docierających do wielu ciekawych miejsc.

Wielofunkcyjne ścieżki
Gmina Prudnik w 2009r. zaprojektowała i wytyczyła sieć 35 km wielofunkcyjnych ścieżek turystycznych. Szlaki są oznaczone w terenie charakterystycznymi tabliczkami z herbem miasta – Prudnik. Na trasach znajdują się liczne punkty odpoczynku z mapami turystycznymi.

Szlak im. M. Orłowicza

Kolor – czerwony
Główny szlak Gór Opawskich i polskich Sudetów rozpoczyna się na stacji PKP Prudnik. Na terenie Gór Opawskich szlak liczy 37 km (w tym ok. 14 km na terenie Gminy Prudnik). Cały szlak Prudnik – Świeradów – Zdrój liczy 440km.
Przebieg: Prudnik (dworzec kolejowy) – Prudnik (Lipy – pałac) – Sanktuarium Św. Józefa – Kobylica – Dębowiec – Długota – Wieszczyna – Pokrzywna – Zamkowa Góra – Srebrna Kopa – Biskupia Kopa – Jarnołtówek – Skowronków – Tylna Kopa – Średnia Kopa – Przednia Kopa – Głuchołazy Zdrój – Głuchołazy (dworzec kolejowy), ciąg dalszy już poza Górami Opawskimi prowadzi do Paczkowa.
Szlak opuszcza Gminę Prudnik za Młyńską Górą wkraczając do miejscowości turystycznej – Pokrzywna
Atrakcje na szlaku (Gmina Prudnik): zabytkowe centrum Prudnika, park miejski, kaplica św. Antoniego w Lipach, Pałac Fipperów, wieża widokowa na Koziej Górze, Sanktuarium św. Józefa (miejsce internowanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kobylica 395m n.p.m. – pomnik J. Eichendorffa. Poniżej pomnika znajduje się oczko wodne – dawny kamieniołom. Inne atrakcje to: wieża widokowa w Wieszczynie, siedlisko bobrów, łowiska w Moszczance.

„Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnik (długość – 17,5 km)

Kolor – niebieski
Przebieg: Prudnik (Park Miejski) – Prudnik (stare dęby) – Kapliczna Góra – Kobylica – Dębowiec – Rozdroże pod Trzebiną – Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie – Prudnik (Lipy) – Prudnik (Park Miejski).
Atrakcje na szlaku: Park Miejski, Okopowa 388m n.p.m. – dwa grodziska wczesnośredniowieczne, Kobylica 395m n.p.m. – pomnik J. Eichendorffa. Poniżej pomnika oczko wodne – dawny kamieniołom. Inne atrakcje to: kamień graniczny miasta Prudnik z 1730 r., grodzisko wczesnośredniowieczne w Dolinie Dębickiej niedaleko Dębowca, Sanktuarium św. Józefa (miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego), wieża widokowa na Koziej Górze, pałac Fipperów, kaplica św. Antoniego.

Prudnik – Wieszczyna – Trzebina (długość – 19,5 km )

Kolor – żółty
Przebieg: Prudnik (dworzec kolejowy) – Łąka Prudnicka – Trupina – Wieszczyna – Trzebina.
Atrakcje na szlaku: Cmentarz Żydowski, zabytkowa zabudowa fabryki włókienniczej z XIX w., wille rodziny Fränkel – prudnickich fabrykantów, Park Miejski, dawne koszary wojskowe, ruiny zamku w Łące Prudnickiej, szopka Trybuły, Trupina (odcinek między Łąką Prudnicką a Wieszczyną wiedzie przez odsłonięte, bezleśne tereny, dzięki temu odcinek tej trasy obfituje w piękne widoki Prudnika, Lasu Prudnickiego oraz masywu Biskupiej Kopy).
Inne atrakcje to: wieża widokowa w Wieszczynie, zabytkowa wieś Trzebina z zespołem podworskim i parkiem. Do 1945r. było tu uzdrowisko a miejscowość w XVII w. posiadała przez kilkadziesiąt lat prawa miejskie tracąc je kosztem silniejszego ekonomicznie Prudnika.

Wieszczyna – przełęcz pod Zamkową Góra (5km)

Kolor: niebieski
Przebieg: Wieszczyna – Las Rosenau – Przełęcz pod Zamkową Górą (508m n.p.m.)
Atrakcje na szlaku: wieża widokowa w Wieszczynie, Las Rosenau, słupy graniczne z XIXw., Grób Czarownicy.

Ścieżka spacerowa „Od Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego” (5,3km)

Ideą oznakowania trasy jest połączenie dwóch miejsc pamięci: pomnika Jana Pawła II znajdującego się przy kościele pw. Miłosierdzi Bożego i tablicy ku czci Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Trasa została uroczyście otwarta w 2015r. podczas obchodów sześćdziesiątej rocznicy uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego w Prudniku. Pomysłodawcą ścieżki jest Andrzej Góra. Projekt został zrealizowany społecznie.
Kolor: żółty
Przebieg: Kościół pw. Miłosierdzia Bożego – Czyżykowa Góra – Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie.
Atrakcje na szlaku: pomnik Jana Pawła II przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego, platforma widokowa na Czyżykowej Górze, wieża widokowa na Koziej Górze, Sanktuarium św. Józefa (miejsce uwięzienia w latach 1954-55r. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Ścieżka dydaktyczna „Las Prudnicki” (długość – 7 km)

Kolor – zielony (biały kwadrat z przekątną zieloną linią)
Przebieg: Prudnik (ul. Dąbrowskiego) – Prudnik (stare dęby) – Kobylica – Sanktuarium Św. Józefa – Prudnik (ul. Dąbrowskiego).

Prudnicki Szlak Miejski

Kolor – czerwono – niebieski

Prudnicki Szlak Miejski to licząca 4,5 km pętla, dzięki której zwiedzanie miasta zacząć można w każdym punkcie trasy. Szlak podzielić można na dwa odcinki, pierwszy pozwala poznać atrakcje w centrum miasta i parku miejskiego, drugi przybliża m.in. historię prudnickiego włókiennictwa.

Szlak jest oznakowany w terenie charakterystycznym kwadratem w barwach miasta. Na trasie znajdą się również tablice informacyjno – promocyjne.

Przebieg: Rynek – Wieża Woka – Centrum Tradycji Tkackich – Arsenał (Muzeum Ziemi Prudnickiej) – Wieża Bramy Dolnej – Studnia Miłości – Dom Cechu Tkaczy – Kościół pw. Michała Archanioła – Dawny kościół ewangelicki pw. Chrystusa Króla – Park Miejski – Łaźnia miejska – Willa Hermanna Fränkla – Dawna synagoga – Kościół Bonifratrów pw. śś. Piotra i Pawła – Willa Emanuela Fränkla i Josefa Pinkusa – Willa Maxa Pinkusa – Zabudowania fabryczne – Cmentarz żydowski.

Atrakcje na szlaku: Szlak przechodzi przez najatrakcyjniejsze punkty, ulice i zabytki Prudnika.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie meteo – Upał (2) 18.06.2024

Czytaj więcej

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH        Lp. Sołectwo Data zebrania G...

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEO NR 59 – Burze 17.06.2024

Czytaj więcej

Spotkanie informujące o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w...

Szanowni Państwo, Burmistrz Prudnika w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu konsultacyjno –...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności