Budowa wraz z przebudową części drogi w miejscowości Dębowiec

Opublikowano 2023-05-25 , 08:02:18 Autor: tadeusz-gorecki

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wartość dofinansowania: 1 152 833,52 zł

Całkowita wartość zadania: 1 441 041,90 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę drogi gminnej o dł. 569,27 mb w miejscowości Dębowiec
w zakresie obejmującym wykonanie:

  • 3 697,80 m2 nawierzchni jezdni,
  • 250,23 m2 poboczy
  • 1 353,30 m2 chodników,
  • 6szt oznakowania pionowego
  • 13,2 m2 oznakowania poziomego
  • Odwodnienia i oświetlenia drogi

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.