Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku

Opublikowano 2023-04-06 , 10:02:24 Autor: administrator

Gmina Prudnik w ramach drugiego rozdania otrzymała kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 4 mln zł co pozwoli zrealizować kolejną ważną inwestycję.

Przedmiotem inwestycji będzie rewaloryzacja budynku pełniącego obecnie funkcje typowo biurowe oraz nadanie mu nowych funkcji głównie z zakresu usług społecznych poprzez stworzenie:

  • bazy lokalowej dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz
  • bazy lokalowej dla nieistniejącej w chwili obecnej placówki wsparcia dziennego (której odbiorcami oferowanych usług będą głównie dzieci, ale również i osoby dorosłe pochodzące z rodzin, w których występują różnego rodzaju uzależnienia).