Wsparcie biznesu

POMOC DE MINIMIS

  1. Wydłużenie okresu obowiązywania programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Prudnik do 2025 roku.
  2. Rozszerzenie kręgu podmiotów korzystających z pomocy de minimis o mikro przedsiębiorców, którzy:

a) realizują nowe inwestycje – zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 do 3 lat,

b) rozpoczynają po raz pierwszy działalność gospodarczą – zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 3 miesięcy.


Zwolnienia, umarzania i rozłożenia na raty na podstawie art. 67 a i art. 67 b ustawy Ordynacja podatkowa.

Zwolnienia, umarzania i rozłożenia na raty opłat czynszowych na podstawie Uchwały NR XLII/ 657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym.

Najnowsze aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań...

OGŁOSZENIE Burmistrza Prudnika w sprawie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu...

Czytaj więcej

LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

W dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego odbędzie się LXXVI Sesja Rad...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publiczn...

Czytaj więcej

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty – Stypendium...

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypen...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności