Wsparcie biznesu

Obsługa inwestora

W Urzędzie Miejskim w Prudnik powołany został zespół ds. obsługi inwestora, który stanowi wsparcie dla inwestora na każdym etapie prowadzonej inwestycji i po jej zakończeniu. Dla każdego inwestora wybrany zostanie osobisty opiekun inwestycyjny.

Inwestor otrzyma kompleksowe informacje dotyczącą lokalizacji oraz jej otoczenia prawo-gospodarczego.

Zachęcamy do kontaktu.

System wsparcia inwestora działa w gminie Prudnik na 3 płaszczyznach – strefowym, regionalnym i lokalnym.


Wsparcie strefowe

Na terenie Prudnika działa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gliwicka, która udziela szerokiego wsparcia inwestorom, w tym zwolnień z podatku CIT.

40-60%

Intensywność pomocy publicznej w regionie

12

Liczba lat zwolnienia z CIT

200 tys. – 10 mln zł

Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych do uzyskania zwolnienia z CIT

Kontakt – KSSE, Podstrefa Gliwicka

ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice

www.ksse.com.pl

Osoby odpowiedzialne za obsługę przedsiębiorców:

Katarzyna Lipska
Tel. kom. 606 671 291
k_lipska@ksse.com.pl
Rafał Maćkowski
Tel. kom. 503 132 484
r_mackowski@ksse.com.pl

Wsparcie na poziomie regionalnym

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38,
45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00
fax.: 77 403 36 09
biuro@ocrg.opolskie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 22
46-020 Opole

Dominika Palcar
tel. 696 963 032
dominika.palcar@arp.pl


Wsparcie na poziomie lokalnym

Gmina Prudnik posiada system pomocy de minimis dla nowych i obecnych przedsiębiorców. Obecny program pomocy trwa do roku 2025 r. i skierowany jest mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości warunkiem jest utworzenie przez przedsiębiorcę co najmniej pięciu nowych miejsc pracy w wyniku zrealizowania nowej inwestycji
o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł.

Powierzchnia lub wartość przedmiotu opodatkowania, objęta zwolnieniem z podatku od nieruchomości,
jest uzależniona od ilości utworzonych nowych miejsc pracy i wynosi:
1) za każde utworzone nowe miejsce pracy – 50 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) za każde utworzone nowe miejsce pracy – 300 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
3) za każde utworzone nowe miejsce pracy – 3.000 zł wartości budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności.

Na jaki czas można uzyskać zwolnienie z podatku?
1) w przypadku utworzenia od 5 do 19 nowych miejsc pracy – 1 rok zwolnienia;
2) w przypadku utworzenia od 20 do 79 nowych miejsc pracy – 2 lata zwolnienia;
3) w przypadku utworzenia powyżej 80 nowych miejsc pracy – 3 lata zwolnienia.

Szczegółowe informacje możemy przedstawić na indywidualnym spotkaniu, zapraszamy do kontaktu.

Najnowsze aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH        Lp. Sołectwo Data zebrania G...

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEO NR 59 – Burze 17.06.2024

Czytaj więcej

Spotkanie informujące o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w...

Szanowni Państwo, Burmistrz Prudnika w ramach funkcjonowania Gminnego Punktu konsultacyjno –...

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację w 2024 roku...

Informacja o wyborze ofert             W w...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności