Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku

Opublikowano 2023-04-06 , 09:47:01 Autor: administrator

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 1 Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku.
Całkowita wartość inwestycji: 4 906 296,78 PLN zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 185 000,00 PLN
Okres realizacji zadania: 10.2022 – 06.2024
Realizacja projektu obejmuje:

 • wymianę opraw na oprawy energooszczędne
 • budowę oświetlenia 74 przejść dla pieszych
 • wymianę 50 szt. słupów stylowych
  -przebudowę z linii napowietrznych na podziemne czterech głównych ulic stanowiących
  oś komunikacyjną miasta łącząc je z siecią dróg krajowych tj. czterech ulic: Powstańców
  Śląskich, Nyska, Batorego, Mickiewicza.
  Projekt poprzez całkowitą eliminację energochłonnych opraw świetlnych zakłada
  uzyskanie spadku zużycia energii elekt. o 30%.