Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku

Opublikowano 2022-04-22 , 16:33:00 Autor: administrator

flaga polski wraz z godłem

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku

Wartość dofinansowania: 1 284 915,06 zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 902,90 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul Staszica w Prudniku
o długości 758 mb w zakresie obejmującym wykonanie:

  • 6 362,38 m2 nawierzchni jezdni,
  • 2 671,75 m2 chodników,
  • 972 m2 ciągów pieszo – rowerowych
  • 23 szt. oznakowania pionowego
  • 253,9 m2 oznakowania poziomego

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.