Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Kalinowej w Prudniku

Czytaj więcej

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Jaśminowej w Prudniku

Czytaj więcej

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Dębowej w Prudniku

Czytaj więcej

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i części...

Czytaj więcej
Godło Polski margines

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

Czytaj więcej
Logo UE

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wierzbcu

Czytaj więcej
Logo UE

Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach

Czytaj więcej
Logo UE

Zdalna Szkoła+ Zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla...

Czytaj więcej
Logo UE

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego –...

Czytaj więcej