Czyste powietrze

Prudnik, dnia 17.10.2022r.

Loga do programu czyste powietrze

Informacje o Programie Czyste Powietrze

– stan na dzień: 31.12.2022r.

GMINA PRUDNIKw liczbach
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie331
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć169
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji2 369 069,77 zł

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

czyste powietrze zdrowy wybór

Program skierowany jest do osób fizycznych będących:

 • właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego

lub

 • właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

I. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 000,00 zł;

II. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania  osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 

– 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możliwe dofinansowanie do 37 000,00 zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 000,00 zł.

III. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możliwe dofinansowanie do 69 000,00 zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 000,00 zł.


KOSZTY KWALIFIKOWALNE W PROGRAMIE:

 1. Dokumentacja.
 2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja.
 3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.czystepowietrze.gov.pl


czyste powietrze zdrowy wybór

07 września – Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

7 września dzień czyste powietrze
Plakat 7 września czyste powietrze
7 września program czyste powietrze
Czyste powietrze - 7 września

czyste powietrze zdrowy wybór

Burmistrz Prudnika
w ramach funkcjonowania
Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego
rządowego Programu „Czyste Powietrze”

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 03.06.2022 r. w Hali Sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku w godzinach od 12.00 do 14.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

Logotypy do programu czyste powietrze

W związku z funkcjonowaniem Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu „Czyste Powietrze” Burmistrz Prudnika zawiadamia mieszkańców gminy o możliwości złożenia Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Gminy Prudnik

Do zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego należy:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosku o dofinansowanie;
 • przekazanie do WFOŚiGW w Opolu Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie;
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny:

 • w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00;
 • w czwartki w godzinach od  8.00 do 13.00.

Informacje o Programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach  pod numerem telefonu: 796 874 070.

Wypełnianie wniosków do Programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Rozpatrywanie złożonych  w tut. urzędzie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowe informacje o programie: https://portal.wfosigw.opole.pl/

 www.prudnik.pl

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

Logotypy programu

czyste powietrze zdrowy wybór

Burmistrz Prudnika
w ramach funkcjonowania
Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego
rządowego Programu „Czyste Powietrze”

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się
w dniu 28.03.2022 r. w WDK w Rudziczce o godzinie 16.30.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak


Burmistrz Prudnika
w ramach funkcjonowania
Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego
rządowego Programu „Czyste Powietrze”

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w WDK w Moszczance o godzinie 16.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak


czyste powietrze zdrowy wybór

Burmistrz Prudnika
w ramach funkcjonowania
Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego
rządowego Programu „Czyste Powietrze”

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 06.08.2021 r. w OGRODZIE PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY w godzinach od 16.00 do 18.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

Logotypy Czyste powietrze

 Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak


czyste powietrze zdrowy wybór

Dla mieszkańców Gminy Prudnik w Urzędzie Miejskim w Prudniku został uruchomiony Punkt konsultacyjno – informacyjny rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych,
które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt konsultacyjno – informacyjny będzie czynny:

 • w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00;
 • w czwartki w godzinach od  8.00 do 13.00.

Informacje o Programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach  pod numerem telefonu: 796 874 070

Do zadań punktu konsultacyjno – informacyjnego należy:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania Wniosku o dofinansowanie;
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika przeszkolonego przez WFOŚiGW w Opolu, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
 • zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
 • przekazanie do WFOŚiGW w Opolu Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie;
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Wypełnianie wniosków do Programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie,  po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Rozpatrywanie złożonych  w tut. urzędzie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowe informacje o programie: https://portal.wfosigw.opole.pl/

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0 informacje pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Od 15.05.2020 roku nabór wniosków na nowych zasadach informacje pod linkiem https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

Plakat w Aktualnościach https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/program-czyste-powietrze-2-0-nabor-wnioskow-na-nowych-zasadach

Program 2.0 czyste powietrze

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Czytaj więcej

Działka nr 1324/27

Szczegóły oferty inwestycyjnej Województwo Opolskie Powiat Prudnicki Gmina Prudnik Adres ul. Prze...

Czytaj więcej

Działka nr 1324/27

Szczegóły oferty inwestycyjnej Województwo Opolskie Powiat Prudnicki Gmina Prudnik Adres ul. Prze...

Czytaj więcej

Działka nr 2153/60

Szczegóły oferty inwestycyjnej Województwo Opolskie Powiat Prudnicki Gmina Prudnik Adres ul. Prze...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności