Ludzie

JERZY SEŃCZUK – Komendant Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XVI/231/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik- Panu Jerzemu Seńczukowi – za wkład wniesiony w budowę nowej siedziby Straży Pożarnej w Prudniku.

nadbryg. Jerzy SEŃCZUK -Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu od 1.07.1989 r. do 15.04.2000r.

Jerzy Seńczuk


JAN DOLNY

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXVIII/381/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku, nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik – Panu Janowi Dolny.

W przeszłości mieszkaniec Prudnika, obecnie mieszkaniec Hamburga w Niemczech. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w szczególności Środowiskowym Domem Samopomocy. Organizator wielu akcji charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących.

Jan Dolny


ELŻBIETA ZAGŁOBA-ZYGLER

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/271/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. nadała tytuł Zasłużonej dla Miasta i Gminy Prudnik – Pani Elżbiecie Zagłobie – Zygler.

Elżbieta Zagłoba – Zygler jako członek PTTK od 1958 r. pełniła w nim między innymi funkcje:

1979 – 1992 – prezesa Oddziału PTTK w Prudniku

1985 – 1990 – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu

1991 – 1999 – przewodniczącej Rady Programowej PTTK – Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK Śląska Opolskiego.

Posiada uprawnienia organizatora turystyki, przodownika turystyki pieszej, motorowej i górskiej, pilota wycieczek krajowych oraz instruktora krajoznawstwa regionu.

Jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez turystycznych, w tym rajdów pieszych, górskich i motorowych. Opracowała zarys historii Oddziału PTTK w Prudniku w latach 1954 – 2004.

Elżbieta Zagłoba – Zygler odznaczona została:

Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.

Brązowym Krzyżem Zasługi – 1978 r.

Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie” – 1979 r.

Medalem „50-lecia PTTK „ – 2000 r.

Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1979 r. i 1972 r.


ZBIGNIEW ZAGŁOBA-ZYGLER

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/273/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik – Panu Zbigniewowi Zagłobie – Zygler

Zbigniew Zagłoba – Zygler jako członek PTTK od 1968 r. pełnił funkcje:

1972 – 1974 – członka Zarządu O/PTTK w Prudniku

1974 – 1992 – v-ce prezesa Oddziału PTTK w Prudniku

1975 – 1990 – członka Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej w Opolu

1992 – 1997 – członek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/PTTK w Prudniku.

Posiada uprawnienia organizatora turystyki, pilota wycieczek krajowych, przodownika turystyki pieszej. Jest inicjatorem i komandorem „Rajdu Maluchów” oraz wielu innych imprez turystycznych.

Zbigniew Zagłoba – Zygler odznaczony został:

Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.

Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie” – 1983 r.

Medalem „50-lecia PTTK ”

Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1985 r., 1979 r.

Odznaką „Zasłużony dla rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim” – 1976 r.


JÓZEF MICHALCZEWSKI

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/272/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik – Panu Józefowi Michalczewskiemu.

Józef Michalczewski jako członek PTTK od 1980 r. pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Prudniku.

Kolejno pełnił funkcje:

1992 – 1997 – v- ce prezesa O/PTTK w Prudniku

1997 – nadal – prezesa O/PTTK w Prudniku

1999 – 2002 – v-ce prezesa Oddziału Regionalnego PTTK w Opolu

2003 – nadal – członka Rady Programowej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego na terenie województwa opolskiego i Kotliny Kłodzkiej, ratownika GOPR. Od 1994r. jest komandorem największej imprezy turystycznej na Opolszczyźnie „Rajdu Maluchów”. W latach 1999 – 2001 – inicjator i komandor „Maratonów Pieszych”.

Józef Michalczewski odznaczony został:

Srebrną Odznaką GOPR – 2000r.

Medalem „50-lecia PTTK” – 2000r.

Złotą Honorową Odznaką PTTK – 1999r.

Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1991r.

Odznaką „Zasłużony dla turystyki na Śląsku Opolskim” – 1998r.

Odznaką „50-lecia LZS” – 1996 r.

Józef Michalczewski


JAN TRYBUŁA

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/463/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik Panu Janowi Trybule.

Jan Trybuła to animator kultury z Łąki Prudnickiej prowadzący działalność kulturalno- oświatową na terenie gminy. Społecznik, miłośnik kultury ludowej, konstruktor szopek bożonarodzeniowych, zdobywca licznych nagród.


KRYSTIAN CZAJA

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXX/384/2008 z dnia 25 września 2008 roku, nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik – Panu Krystianowi Czaja.

Pracownik Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku dnia 9 września 2008 roku wykazał się bohaterskim czynem wynosząc kobietę z płomieni palącego się domu przy ulicy Prężyńskiej. Poprzez ten czyn dał świadectwo męstwa, odwagi i poświęcenia dla drugiego człowieka.


FRANCISZEK SURMIŃSKI

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XLVII/732/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. nadała Panu Franciszkowi Sumińskiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” za osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa.

Franciszek Sumiński – kolarz i trener kolarstwa – trzy razy zdobył tytuł mistrza Polski w kolarstwie oraz kilkakrotnie sięgał po srebro i brąz. Od 1960 r. przez kolejnych 10 lat reprezentował barwy Polski na zagranicznych wyścigach w Europie, Afryce i Ameryce. Dziewięć razy wystartował w Wyścigu Dookoła Polski. Był kolarzem i trenerem Zarzewia Prudnik i Ziemi Opolskiej. Dwa razy zdobył tytuł najpopularniejszego trenera województwa opolskiego. W 2000 r. uhonorowany przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na rowerze przejechał ponad 270 tyś kilometrów.


JAN ROSZKOWSKI

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LV/882/2010 z dnia 27 maja 2010 r. nadała Panu Janowi Roszkowskiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – Burmistrzowi Miasta i Gminy Prudnik w latach 1990 – 1998 w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Gminy Prudnik.

Jan Roszkowski – doświadczony samorządowiec, aktywny członek społeczności lokalnej Prudnika i działacz społeczny. Radny Rady Miejskiej w Prudniku IV kadencji. Jako Burmistrz Prudnika doprowadził do modernizacji infrastruktury miasta umożliwiającej w przyszłości jego rozwój. Uczestnik spotkań i negocjacji z władzami państwowymi w sprawie powstania powiatu prudnickiego. Inicjator powstania w 1997 r. Euroregionu Pradziad.

Prekursor współpracy Polsko – Czeskiej na terenie województwa opolskiego.


ZENON KOWALCZYK

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LV/883/2010 z dnia 27 maja 2010 r. nadała Panu Zenonowi Kowalczykowi odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – Burmistrzowi Prudnika w latach 1998 – 2006 w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Gminy Prudnik.

Zenon Kowalczyk – Burmistrz Prudnika w latach 1998 – 2006, radny Rady Powiatu Prudnickiego w kadencjach 1998 – 2002 oraz 2006 – 2010.

Doświadczony samorządowiec, inicjator przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy.

Zenon Kowalczyk przyczynił się do poprawy wizerunku estetycznego miasta, poprzez między innymi realizację programów rewitalizacji miasta.

Przyczynił się do modernizacji i rozwoju infrastruktury gminy.


STANISŁAW SZOZDA

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LVII/903/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. nadała Panu Stanisławowi Szoździe odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa oraz promowanie Ziemi Prudnickiej na arenach sportowych w kraju i na świecie.

Stanisław Szozda – wybitny kolarz szosowy, zwycięzca Wyścigu Pokoju , Tour de Pologne, medalista olimpijski i mistrzostw świata.

Dwukrotny srebrny medalista olimpijski w wyścigu drużynowym na 100 km na olimpiadzie w Monachium w 1972 r. oraz w Montrealu w 1976 r. Dwukrotny mistrz świata w wyścigu drużynowym w 1973 r. i w 1975 r. Brązowy medalista w wyścigu drużynowym w 1971 r. i w 1977 r. Wicemistrz świata z 1973 r. w wyścigu indywidualnym, zwycięzca Wyścigu Pokoju w 1974 r. i wyścigu dookoła Polski w 1971 r. Zwycięzca wielu wyścigów kolarskich w Polsce, Europie i Afryce Północnej.


RENAT REFCIO
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXIV/405/2012 z dnia 31 maja 2012 r. nadała Panu Renatowi Refcio odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za krzewienie kultury fizycznej na terenie Ziemi Prudnickiej i wieloletnią owocną pracę w strukturach Opolskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręgu ZPN w Prudniku.

Renat Refcio pełnił funkcję Prezesa Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Prudniku. Przez ostatnie 32 lata prowadził działalność na rzecz klubów piłkarskich i reprezentował Ziemię Prudnicką w Zarządzie Okręgu Piłki Nożnej w Opolu. Za zaangażowanie i zasługi na rzecz sportu był wielokrotnie wyróżniany.


DANIELA DŁUGOSZ – PENCA
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXIII/532/2012 z dnia 30 października 2012 r. nadała Pani Danieli Długosz – Pency odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za szczególne zaangażowanie w życie kulturalne społeczności miasta i Gminy Prudnik.

Daniela Długosz – Penca – doktor nauk humanistycznych, pedagog, zaangażowana w prowadzenie teatrzyku małych form, kółka recytatorskiego, konsultacji poetyckich dla młodych talentów i wielu imprez artystycznych.

Poetka, debiutowała swoimi wierszami w ówczesnym „Głosie Włókniarza”. Obecnie zamieszcza wiersze w „Tygodniku Prudnickim”, pisze również recenzje i felietony. Opublikowała szereg tomików poetyckich.

Od 1977 r. sprawowała opiekę nad Klubem Ludzi Piszących w Prudniku, która trwała przez trzydzieści lat.

Żywo uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym Prudnika. Za powyższą działalność uhonorowana : Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: Zasłużony Działacz Kultury Polskiej, Zasłużony dla Ruchu Regionalnego, Medalem KEN i innymi.


URSZULA RZEPIELA
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXIII/533/2012 z dnia 30 października 2012 r. nadała Pani Urszuli Rzepieli odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za szczególne zasługi dla miasta i gminy oraz społeczności prudnickiej w ratowaniu od zapomnienia tożsamości historycznej Ziemi Prudnickiej.

Urszula Rzepiela – długoletni pracownik najpierw Urzędu Miejskiego w Prudniku, w którym zajmowała się sprawami architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, a następnie od 1991 r. Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. Dzięki jej pracy wiele świadectw minionych czasów pozostało dla przyszłych pokoleń. Potrafiła spożytkować swoją wiedzę techniczną i historyczną oraz bogate doświadczenie dla otaczającej rzeczywistości.

Dzięki jej zaangażowaniu, w latach dziewięćdziesiątych w sposób nowatorski przeprowadzony został remont ratusza miejskiego oraz przystąpiono do programu rewitalizacji miasta (Rynek).

Od momentu objęcia stanowiska Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej placówka ta stała się miejscem regularnych wystaw i spotkań. W okresie tym Muzeum jest remontowane i przebudowywane. Powstaje nowa sala spotkań, odtwarzane są historyczne miejsca byłego arsenału. Powstaje szereg wydawnictw między innymi trzyczęściowy album „Prudnik w starej widokówce”, tłumaczenie historii Prudnika Wenzla, o historii rodziny Samuela Pinkusa.

Z inicjatywy Pani Urszuli Rzepieli powstało Centrum Tradycji Tkackich, które jest miejscem wspomnień o rodzinach Franklów i Pinkusów oraz o nieistniejącym już zakładzie „Frotex”.

Pani Urszula Rzepiela jest osobą tworzącą historię miasta Prudnika. Realizując swoje wizje przywracała blask poszczególnym zabytkom, które z czasem stały się wizytówką miasta.


STANISŁAW JURECKI
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LXII/949/2014 z dnia 30 września 2014 r. nadała Panu Stanisławowi Jureckiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za długoletnią działalność społeczną na rzecz Ziemi Prudnickiej.

Stanisław Jurecki jest współorganizatorem i sponsorem finansowym największej imprezy turystycznej organizowanej corocznie przez oddział PTTK w Prudniku z okazji Dnia Dziecka, dla ok. 1500 dzieci – Rajdu Malucha. Jest także sponsorem i współorganizatorem Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Swoją pracą społeczną i zawodową przyczynia się do promocji naszego regionu, który coraz częściej jest odwiedzany przez turystów z całej Polski.

Stanisław Jurecki za swoją dotychczasową działalność społeczną odznaczony został:

Dyplomem Honorowym PTTK za Pomoc i Współdziałanie – 1999

Medalem PTTK za Pomoc i Współpracę – 2003

Odznaką „Zasłużony dla turystyki na Śląsku Opolskim” – 2011

Odznaką „Przyjaciel Dziecka” – 2012.


ANDRZEJ DEREŃ
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LXII/950/2014 z dnia 30 września 2014 r. nadała Panu Andrzejowi Dereniowi odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za popularyzowanie wiedzy i historii o Ziemi Prudnickiej.

Andrzej Dereń wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie krajoznawstwem, historią i turystyką regionu, w którym mieszka, co owocnie wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Od 1998 r. jest dziennikarzem, a od 2003 redaktorem naczelnym lokalnej gazety „Tygodnika Prudnickiego”, w której ukazują się liczne artykuły popularyzujące tę właśnie tematykę.

W latach 90 XX w. dokonał odkrycia dwóch grodzisk w Lesie Prudnickim, które następnie wpisane zostały do rejestru zabytków. Jest również odkrywcą i współodkrywcą kamieni granicznych (XVIII-XX w.) w Górach Opawskich oraz inicjatorem ich trwałego wyeksponowania i udostępnienia. W 2000 r. był pomysłodawcą i autorem projektu dwóch pieszych szlaków turystycznych (Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnika i szlak niebieski Wieszczyna – Przeł. pod Zamkową Górą. Przygotował również projekt szlaku żółtego Prudnik-Trzebina.

Swoją pracą społeczną i zawodową przyczynia się do odkrywania, popularyzowania i utrwalania historii miasta i gminy Prudnik. Dzięki swej pasji i zaangażowaniu inspiruje również lokalne środowisko do działania i rozwoju.

Andrzej Dereń za swoją dotychczasową działalność społeczną odznaczony został:

Dyplomem PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa – 1999 r.

Odznaką „Zasłużony dla turystyki na Śląsku Opolskim” – 2007 r.

Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 2009 r.

Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa – 2000 r.

Medalem 60-lecia PTTK na Opolszczyźnie – 2011 r.

Odznaką „Przyjaciel Dziecka” – 2012 r.

Wyróżniony i nagrodzony w konkursie „Obywatel-Reporter” (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2001), Brązowy CAL (3 miejsce) w konkursie „Obywatel-Reporter)


Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XIV/239/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik – Panu Maciejowi Dahmsowi za szczególne zasługi na rzecz mieszkańców Gminy Prudnik – w tym za wspieranie dialogu między mieszkańcami Prudnika i Northeim oraz wzajemne poznanie się.

26 marca 1990 r. władze Prudnika podpisały porozumienie o współpracy z niemieckim miastem Northeim (Niedersachsen). Do nawiązania partnerskich stosunków doszło dzięki mieszkańcom Norheim pochodzącym z Ziemi Prudnickiej. Wówczas miasta Prudnik i Northeim nawiązały współpracę w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki. Do dzisiaj organizowane są wspólne wystawy artystyczne i spotkania środowiskowe oraz występy zespołów podczas dni obu miast. Elementem współpracy jest również wymiana młodzieży szkolnej.

Osobą bezpośrednio związaną ze współpracą niemal od samego początku Pan Maciej Dahms, na stałe mieszkający w Northeim i pracujący w jednostce organizacyjnej miasta. Pan Maciej Dahms jest poniekąd ambasadorem Northeim w Prudniku i Prudnika w Northeim. Z jego zaangażowaniem i pomocą przez blisko 30 lat organizowane są wspólne spotkania partnerskie, których efektem były przede wszystkim nawiązane kontakty pomiędzy placówkami oświatowymi naszych miast, ale także indywidualne kontakty pomiędzy mieszkańcami Prudnika i Northeim. Tym co najbardziej wyróżnia tą współpracę jest udział w większości przedsięwzięć młodzieży, która w ten sposób wypełnia porozumienie o współpracy naszych miast z 1990 roku.

Pan Maciej Dahms był pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych, których historia sięga już 16 lat. Uczestniczył w zrealizowaniu projektu „Orkiestry Koniczynowej”, która z udziałem naszej szkoły Muzycznej i młodzieży z Northeim skupiła wokół siebie również młodzież z Austrii i Francji. Franciszek Maciej Dahms uczestniczy w większości imprez, na których prezentowany jest potencjał naszego miasta partnerskiego.

WALERIA NABZDYK
Urodzona 16 IX 1901 r. Mając 20 lat uczestniczyła w III Powstaniu Śląskim jako sanitariuszka, przechodząc szlak bojowy podgrupy „Bogdan”.

Rok później objęła posadę polskiej nauczycielki, a w wieku 22 lat wstąpiła do Związku Polaków w Niemczech. Kolejne lata wypełniła jej praca pedagogiczna w szkołach polskich na Śląsku. Po wojnie zamieszkała z mężem w Prudniku. Wychowała ośmioro własnych dzieci i syna przyjaciółki – nauczycielki, która zginęła w Oświęcimiu.

Waleria Nabzdyk zawsze udzielała się społecznie, była aktywną działaczką kultury oraz prudnickich towarzystw regionalnych. Uhonorowano ją wieloma wysokimi odznaczeniami m.in. Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

WALERIA NABZDYK

OJCIEC JAN GÓRA
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXX/393/2008 z dnia 25 września 2008 roku nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Prudnik Ojcu Janowi Górze, za szczególne zasługi w propagowaniu historii Ziemi Prudnickiej przez pryzmat Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz za wszelką inną działalność dająca świadectwo o społeczności tutaj mieszkającej.

Jan Wojciech Góra OP – Prudniczanin – zakonnik z Poznania, doktor teologii, duszpasterz akademicki. Od 1997 roku organizator Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży na Polach Lednickich. Animator ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Respublica Dominicana” w Jamnej. W 1966 roku wstąpił do zakonu dominikanów, w latach 1967-1974 studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. W latach 1977-1987 był duszpasterzem młodzieży szkół średnich w Poznaniu, a od 1987 jest duszpasterzem akademickim w Poznaniu w kościele Królowej Różańca Świętego. Ojciec Jan Góra w swojej szczególnej działalności nie zapomina o swoim rodzinnym mieście Prudniku. Jest jego ambasadorem wśród różnych środowisk naszego kraju. Szczególnym wspomnieniem ojca Góry jest współczesna historia Prudnika, w tym uwięzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Lesie. Wraz z zakonnikami zakonu Franciszkanów w 2001 roku był współorganizatorem centralnych uroczystości w Prudniku w ramach obchodów Dni Prymasowskich w Polsce. Jest przyjacielem i „duchowym opiekunem” młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Prudniku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspólnie z Janem Grzegorczykiem jest autorem hymnu Gimnazjum Pt. „Tylko orły szybują nad granią”. Podejmowanie ogromnej ilości przedsięwzięć związanych z naszym miastem to jego promocja w Polsce. Autor między innymi książek „Skrawek nieba albo o Ojcu i Królu” oraz „Ukłoń się Jasiu! Prudnikowi”.

Jan Góra

OJCIEC ANTONI DUDEK

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XLI/612/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. nadała Ojcu Antoniemu Dudkowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Prudnik za szczególne zasługi w propagowaniu historii i kultury Ziemi Prudnickiej oraz za wszelką inną działalność dającą świadectwo o społeczności w niej mieszkającej.

O. Antoni Dudek – historyk, palestynolog, misjonarz, franciszkanin, poliglota, rysownik. Członek franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Opublikował kilkanaście pozycji dotyczących historii Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku. Początkowo pracował w Raciborzu i Gliwicach. W latach 80-tych był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Pracował jako misjonarz w Izraelu, na Rodos i w Jordanii (Góra Nebo). Po powrocie do Polski został przełożonym klasztoru franciszkanów w Prudniku – Lesie. W 2006 r. zbudował w Prudniku wierną kopię starożytnej łodzi odnalezionej nad Jeziorem Genezaret w Izraelu i podarował ją duszpasterstwu lednickiemu. Liczne prace naukowe i publikacje poświęcił m. in. Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku – Lesie jako miejscu uwięzienia Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz miastu Prudnik i ludziom w nim mieszkającym.


JADWIGA WILEJTO

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XLVII/731/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. nadała Pani Jadwidze Wilejto tytuł Honorowego Obywatela Gminy Prudnik za szczególne osiągnięcia w łucznictwie w kraju i za granicą oraz całokształt działalności na rzecz sportu.

Jadwiga Wilejto – łuczniczka, trenerka, sędzia, działaczka sportowa, olimpijka z Monachium, Montrealu i Moskwy. Jej kariera sportowa przypada na lata 1960-1985. Należała m. in. do klubu Obuwnik Prudnik. Podczas Mistrzostw Polski zdobyła 39 medali. 42 razy pobiła rekord Polski. Złota i srebrna medalistka Mistrzostw Świata i Europy. Została uhonorowana tytułem Mistrzyni Sportu.

Po zakończeniu kariery sportowej została nauczycielem wychowania fizycznego w Prudnickiej Szkole Podstawowej. Była również trenerką w klubie sportowym Obuwnik Prudnik. Działacz społeczny w PKOl, Polskim Związku Łuczniczym. W latach 2003-2004 pełniła funkcję prezesa Polskiego Związku Łuczniczego.

Odznaczona:

    • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

    • trzykrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe

    • Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XIX/336/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Prudnik – Panu Franciszkowi Surmińskiemu jako wyraz uznania za osiągnięcia sportowe i wkład w rozwój polskiego kolarstwa.

Pan Franciszek Surmiński był zawodnikiem LZS Prudnik, LZS Łąka Prudnicka, LZS Zarzewie i LZS Ziemia Opolska. Największe sukcesy odnosił w kolarstwie przełajowym, m.in. w 1969 roku został mistrzem Polski, w 1962 i 1966 roku wicemistrzem, a w 1967 i 1968 roku brązowym medalistą mistrzostw Polski. W 1967 roku wystąpił na mistrzostwach świata.

Ponadto był mistrzem Polski w drużynowym wyścigu szosowym w 1961 i brązowym medalistą w tej samej konkurencji w 1960. W 1963 wygrał Małopolski Wyścig Górski. Był także zwycięzcą etapów Tour de Pologne: 1x w 1961, 2x w 1964, 1x w 1970, a w klasyfikacji końcowej tych wyścigów w 1960 i 1964 zajął 7 miejsce.

Po zakończeniu kariery pracował jako trener, wśród jego zawodników byli m.in. Stanisław Szozda i Andrzej Zając.

Franciszek Surmiński wielokrotnie był nagradzany. Uchwałą Nr XLVII/732/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” przyznana została mu ta odznaka za osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa. Wcześniej w 2000 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Dnia 28 lutego 2020 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Prudniku pan Franciszek Surmiński odebrał odznaczenie „Honorowego Obywatela Gminy Prudnik”.

MIASTO NORTHEIM

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XIX/272/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w uznaniu współpracy między miastami nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik miastu NORTHEIM (Niemcy)

W dniu 26 marca 1990r. władze Prudnika podpisały porozumienie o współpracy z niemieckim miastem Northeim (Niedersachsen). Do nawiązania partnerskich stosunków doszło dzięki mieszkańcom Northeim oraz jego okolic pochodzących z Ziemi Prudnickiej.

Miasta Prudnik oraz Northeim nawiązały współpracę w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki. Organizowane są wspólne wystawy artystów plastyków, spotkania środowiskowe oraz występy zespołów podczas dni obu miast. Elementem współpracy jest także wymiana młodzieżowa.

Ponadto mieszkańcy niemieckiego miasta pomogli finansowo w remoncie zabytkowej fontanny na prudnickim rynku, udzielili także pomocy po powodzi w 1997r.

Obecnie trwa wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.

Northeim herb


BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/335/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. z okazji 50-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Prudniku nadała mu tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik

Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Prudniku została powołana do życia we wrześniu 1950 r. pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Prudniku”. Liczba członków – założycieli Kasy wynosiła 123 osoby. Rejestracji Kasy dokonano 21 października 1950 roku w Sądzie Okręgowym w Nysie.

Siedziba GKS mieściła się w lokalu przy ul. Kościuszki 3 w Prudniku. Obok macierzystej placówki Spółdzielnia prowadziła działalność poprzez „Stałe Punkty Kasowe” w Moszczance, Rudziczce i Lubrzy.

W roku 1959 uruchomiony został kolejny „Sezonowy Punkt Kasowy” w Dytmarowie. Spółdzielnia obsługą kasową objęła 15 kółek Rolniczych.

Dzisiejsza nazwa spółdzielni – „Bank Spółdzielczy w Prudniku” przyjęta została przez Zebranie Przedstawicieli 12 marca 1967 roku. Na przestrzeni lat liczba członków systematycznie rosła (w 1970 r. – 2347 osób), corocznie osiągano dodatni wynik finansowy i przeznaczono jego część na cele społeczne, np. dofinansowanie Gromadzkich Ośrodków Kultury w Lubrzy i Olszynce, Ludowych Zespołów Sportowych, Funduszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, szkoły podstawowej w Niemysłowicach, przedszkola w Łące Prudnickiej.

Od 1973 roku, w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, obszar działania BS w Prudniku obejmował gminę Lubrza oraz miasto i gminę Prudnik. Pod koniec lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Obecnie Bank Spółdzielczy w Prudniku posiada sześć placówek.

Bank Spółdzielczy w Prudniku


PTTK „SUDETY WSCHODNIE”
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXV/270/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku z okazji 50-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik oddziałowi PTTK „Sudety Wschodnie” z siedzibą w Prudniku.

Na terenie powiatu prudnickiego powołano do życia dwa koła PTTK – w Prudniku i Głogówku – które były zalążkiem powstałego w roku 1954 Oddziału PTTK w Prudniku.

Rok 1960 był rokiem przełomowym w działalności Oddziału PTTK. Powołano Komisje Turystyki Kwalifikowanej.

W 1967 r. powstaje Klub Górski „Oscypek”. Członkowie Klubu byli kierownikami tras na tradycyjnych Jesiennych Opolskich Rajdach Tatrzańskich (JORT) oraz pracowali przy odnawianiu i znakowaniu szlaku turystycznego na naszym terenie.

W późniejszym okresie w działalności PTTK położono główny nacisk na turystykę kwalifikowaną i zdobywanie odznak turystycznych. Do czasu reaktywowania Komisji Turystyki Pieszej przez Elżbietę Zagłobę-Zygler w roku 1973, członkowie Oddziału PTTK uczestniczyli w obcych imprezach, takich jak Rajdy Tatrzańskie, Sudecka Wiosna, Rajd Świętokrzyski itp. Komisja Turystyki Pieszej zmieniła styl i zasady współpracy z młodzieżą.

W okresie zimy organizowano „Wieczory Piosenki Rajdowej”, prelekcje krajoznawcze, kuligi.

W strukturach PTTK rozpoczęła działalność Sekcja Kolarska.

Działacze Oddziału PTTK w Prudniku byli wybierani do władz Wojewódzkich PTTK, jak i do Zarządu Głównego PTTK oraz zostali wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami zarówno Towarzystwa, jak i państwowymi.


PODOKRĘG ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W PRUDNIKU
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/464/2005 z dnia 31sierpnia 2005 roku z okazji 60-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik Podokręgowi Związku Piłki Nożnej w Prudniku.

Podokręg Związku Piłki Nożnej powstał w sierpniu 1945 roku. Jest to pierwszy podokręg, który powstał w województwie opolskim po wojnie. Posiada duże zasługi w krzewieniu kultury fizycznej na terenie Ziemi Prudnickiej.


MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/465/2005 z dnia 31sierpnia 2005 roku z okazji 60-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik Miejskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń.

Miejski Klub Sportowy Pogoń powstał w 1945 roku. Posiada duże zasługi w krzewieniu kultury fizycznej w Prudniku. Wychował pokolenia sportowców.


KLASZTOR O.O FRANCISZKANÓW PROWINCJI ŚW. JADWIGI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W PRUDNIKU LESIE
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LI /621/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku, za działalność na rzecz popularyzacji myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podejmowane inicjatywy promujące miasto i gminę Prudnik nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik – Klasztorowi oo. Franciszkanów Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku.

Klasztor położony jest na stoku Koziej Góry, na południe od Prudnika. W lutym 1851 przybyli z Westfalii na Śląsk Franciszkanie rozpoczęli budowę Klasztoru, kończąc ją w 1852 roku.

W 1903 roku O. Benedykt Behr zaakceptował pomysł nauczyciela Filipa Roboty i zbudował „Grotę Lurdzką”. Skała potrzebna do budowy groty została sprowadzona z Nadrenii, z okolic Ardenach. Z pozostałych kamieni przebudowano 14 stacji Drogi Krzyżowej na wzór groty. 2 października 1918 roku powstał cmentarz klasztorny, zaś w 1921 roku O. Gorgoniusz dobudował w klasztorze drugie piętro. W 1924 r. powstała organistówka.

1 października 1954 r. w klasztorze zjawili się ludzie z UB nakazując w ciągu dwóch godzin opuścić klasztor przez zakonników. Miejsce to od tej chwili komunistyczna służba bezpieczeństwa przeznaczyła na osadzenie Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

6 X 1954 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński został przewieziony ze Stoczka do klasztoru zamienionego na „obóz izolacyjny”. Dnia 28 X 1955 r., po roku pobytu w Prudniku Lesie, o godz. 6.00 Prymas został przewieziony do kolejnego miejsca odosobnienia – do Komańczy.

Podczas pobytu w Prudniku ks. Prymas kontynuował rozpoczętą już w Stoczku pracę nad rozmyślaniami na temat roku liturgicznego, jak i późniejszymi „Listami do moich kapłanów”. Tutaj tez zrodziła się idea Ślubów Jasnogórskich.

Obecnie w Klasztorze znajduje się sala pamięci upamiętniająca to uwięzienie. Po skierowaniu prymasa do Komańczy postanowiono zamienić budynki klasztorne na prewentorium dla dzieci wojskowych. Prace były już zaawansowane, ale wskutek oporu mieszkańców Prudnika postanowiono oddać franciszkanom ich własność. W 1996 roku biskup opolski podniósł kościół do rangi sanktuarium. Obecnie jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Górach Opawskich

26 maja 2001 roku – w Prudniku Lesie odbyły się centralne uroczystości w ramach obchodów Dni Prymasowskich w Polsce.

Sanktuarium Św. Józefa oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Prudniku

KLASZTOR O.O FRANCISZKANÓW PROWINCJI ŚW. JADWIGI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W PRUDNIKU LESIE


SPÓŁDZIELNIA „PIONIER” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LI/622/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w 55 rocznicę powstania Spółdzielni „PIONIER” Zakładu Pracy Chronionej nadała mu tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” w uznaniu zasług dla lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego Gminy Prudnik.

SPÓŁDZIELNIA „PIONIER” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ


ORKIESTRA DĘTA Z RUDZICZKI
Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXIX/379/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. z okazji 60-lecia nadała Orkiestrze Dętej z Rudziczki odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”.


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU
Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/441/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nadała Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” za 50-letni wpływ na rozwój miasta, jego wizerunek oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU


ODDZIAŁ ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/442/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nadała Oddziałowi Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w Prudniku odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” za postawę członków Związku dzięki, którym możemy się dzisiaj cieszyć wolnością i żyć w suwerennym kraju.

logo nszz solidarność


TYGODNIK PRUDNICKI
Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XVI/207/2015 z dnia 22 października 2015 r. nadała Tygodnikowi Prudnickiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” za szczególne zasługi na rzecz mieszkańców Ziemi Prudnickiej w okresie 25 lat istnienia – w tym za krzewienie wiedzy obywatelskiej, postaw patriotycznych oraz tożsamości wspólnoty samorządowej.


TURYSTYCZNY KLUB MOTOROWY „ZRYW”
Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/559/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. nadała Turystycznemu Klubowi Motorowemu „ZRYW” Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudetów Wschodnich” w Prudniku odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”.

Najnowsze aktualności

Uwaga zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Burmistrz Prudnika informuje, że postanowieniem Nr 46/2024 Komisarza Wyborczego Opole II – ...

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE

Wojewody Opolskiego z dnia 29 grudnia 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie ...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego G...

Czytaj więcej

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Dwanaście par z Gminy Prudnik odebrało z rąk Burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka medale za dł...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z za...

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności