INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU OFERT REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Opublikowano 26.09.2023 , 14:32:58 Autor: jchilinska

            Informuję, iż od dnia 26 września 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Prowadzenie Centrum Integracji Lokalnej”, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Potok”, Łąka Prudnicka, ul. Nad Złotym Potokiem 68, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Prudnik – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub elektronicznie na adres um@prudnik.pl.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak