Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz zakup i montaż planów tyflograficznych.

Opublikowano 2023-08-25 , 12:51:49 Autor: tadeusz-gorecki