Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik

Opublikowano 2021-10-12 , 08:01:24 Autor: tadeusz-gorecki

Projekt  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002848 
pn. „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál – Prudnik”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Republika Czeska – Polska 2014-2020

„Przekraczamy granice”

Oś priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Cel projektu:

Wzmocnienie intensywności współpracy pomiędzy podmiotami: Miasto Bruntál,

Powiat Prudnicki i Gmina Prudnik. Realizacja projektu usprawni kontakt
i współpracę pomiędzy partnerami, nie tylko podczas pandemii koronawirusa, która ogranicza bezpośrednie spotkania, ale także poza tym kryzysowym okresem, kiedy partnerzy będą realizować działania w obszarach wspólnych zainteresowań.

Osiągnięciu założonego celu służyć będą sale wideokonferencyjne, które powstaną u każdego z partnerów projektu. Nowocześnie wyposażone sale zapewnią bardzo funkcjonalną i wysokiej jakości transmisję i będą wykorzystywane do narad, wspólnych spotkań, warsztatów, konferencji i innych działań.

W zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb zaangażowanych podmiotów zostanie zaplanowany i stworzony specyficzny system współpracy przy innych projektach lub w innych obszarach.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej i zakłada jego wspólną realizację przez trzech Partnerów:

  • Mesto Bruntal – partner wiodący,
  • Gminę Prudnik – partner nr 1,
  • Powiat Prudnicki – partner nr 2,

Planowany do wdrożenia projekt swoim zakresem rzeczowym w odniesieniu do Gminy Prudnik dotyczyć będzie zakupu:

  • sprzętu konferencyjnego audio-video wraz z wózkiem montażowym,
  • systemu mikrofonów bezprzewodowych,
  • wyposażenia (stołów oraz krzeseł) sali w której prowadzone będą wideokonferencje.

Całkowity budżetu projektu: 109 839,30 EUR w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 93 363,41 EUR.

W odniesieniu do Gminy Prudnik wartość projektu wynosi 27 764,59 EUR w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 23 599,90 EUR.

Okres realizacji projektu: do 28.02.2023 r.