Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach  

Opublikowano 2023-08-09 , 14:09:20 Autor: tadeusz-gorecki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym
w Niemysłowicach
 mająca  na celu: rozwój ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach poprzez zakup i montaż dedykowanego wyposażenia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wartość realizowanej operacji: 116 000 zł, w tym ze środków EFRROW: 72 949,00 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Prudnik została zawarta w dniu 4 sierpnia 2023 r.