Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej

Opublikowano 2021-07-06 , 12:31:00 Autor: tadeusz-gorecki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej
mająca  na celu: skomunikowanie wielofunkcyjnego centrum (WDK, OSP oraz Publiczne Przedszkole) w Łące Prudnickiej z drogą powiatową 1618 O współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji:500 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW:318 150,00 zł.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Gminą Prudnik została zawarta w dniu 11 czerwca 2021 r.