Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Opublikowano 2023-11-29 , 12:46:39 Autor: tadeusz-gorecki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Poprawa sytuacji bytowej 8 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont stolarki drzwiowej i okiennej lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej

Wartość dofinansowania 60 000,00 zł

Całkowita wartość zadania 81 218,01 zł

Zakres rzeczowy: remont substancji w ośmiu mieszkaniach zamieszkałych przez rodziny romskie oraz klatki schodowej w budynku zamieszkałym przez rodziny romskie i rodziny nieromskie. Efekt rzeczowy zadania: 8 szt wymienionych drzwi zewnętrznych do lokali, 9 szt wymienionych drzwi wewnętrznych, 6 szt wymienionych okien, 1 szt wymienionych drzwi wejściowych, wyremontowane schody zewnętrzne od podwórka.