Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku

Opublikowano 2024-03-19 , 09:40:20 Autor: tadeusz-gorecki

Wartość dofinansowania: 4 567 466,68 zł

Całkowita wartość zadania: 6 167 479,62 zł

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27 listopada 2023r.

Opis projektu:

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku o łącznej długości 1246,34 mb w zakresie obejmującym wykonanie:

  • 10 909,80 m2 nawierzchni jezdni,
  • 3 794,50 m2 chodników,
  • 567,80 m2 ciągów pieszo – rowerowych
  • 101 szt oznakowania pionowego
  • 8 szt przejść dla pieszych
  • 124,0 m2 oznakowania poziomego
  • Odwodnienie drogi
  • Oświetlenie drogi

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.