Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej

Opublikowano 2023-11-13 , 10:22:08 Autor: tadeusz-gorecki

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 2 Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Modernizacja zdegradowanej infrastruktury mieszkaniowej.
Całkowita wartość inwestycji: 5 966 529,86 PLN zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5 000 000,00 PLN
Okres realizacji zadania: 11.2023 – 01.2025
W ramach zadania planowana jest przebudowa dwóch zdegradowanych komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Morcinka 14 i 16
w Prudniku.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie następujących robót budowlano-montażowych w każdym z w/w budynków:

 • uporządkowanie podziałów przestrzenno – funkcjonalnych, w tym: likwidacja ogólnodostępnych toalet i wykonanie indywidualnych łazienek i toalet w lokalach mieszkalnych,
 • wydzielenie lokali mieszkalnych;
 • zmianę systemu grzewczego w budynku – likwidacja pieców węglowych i budowa przyłącza c.o. do miejskiej sieci cieplnej wraz z wykonaniem wymiennikowni;
 • wykonanie wewnętrznych instalacji c.o.;
 • przebudowa stropów, oraz przebudowa elementów konstrukcyjnych będących w złym stanie technicznym;
 • przebudowa wewnętrznych instalacji: kanalizacyjnych, wodnych, c.w.u., elektrycznych, gazowych;
 • przebudowa dachu,
 • termomodernizację budynku: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian
  zewnętrznych, ocieplenie dachu; – montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
 • wykonanie prawidłowej wentylacji obiektu;
 • wykonanie niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych w budynku;
 • wykonanie nowych tynków i posadzek; prace wykończeniowe;
 • przebudowa klatek schodowych wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów; – odtworzenie ozdobnej fasady budynku oraz ozdobnych bram wejściowych;
 • uporządkowanie oraz poprawa zagospodarowania terenu przyległego do budynku.