Przebudowa drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku

Opublikowano 2023-06-20 , 08:28:10 Autor: tadeusz-gorecki

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wartość dofinansowania: 936 328,92 zł

Całkowita wartość zadania: 1 170 411,15 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej ulicy Asnyka w Prudniku o długości 376 mb
w zakresie obejmującym wykonanie:

  • 2 321,95 m2 nawierzchni jezdni,
  • 886,70 m2 chodników,
  • 1 179,76 m2 ciągów pieszo – rowerowych
  • 4 szt oznakowania pionowego
  • 1 szt przejścia dla pieszych
  • 13,2 m2 oznakowania poziomego

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Umowę o dofinansowanie zadania ze środków RFRD zawarto 14 marca 2023r.