Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach.

Opublikowano 2024-01-30 , 09:03:35 Autor: tadeusz-gorecki

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 3 PGR Gmina Prudnik realizuje inwestycję pn. Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Publicznego Przedszkola w Mieszkowicach.
Całkowita wartość inwestycji: 2 271 360,90 PLN zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 799 280,00 PLN
Okres realizacji zadania: 11.2023 – 01.2025
W ramach zadania planowana jest przebudowa budynku WDK i Przedszkola w Mieszkowicach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie następujących robót:
1. Remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego.

2. Przebudowę pomieszczeń parteru w zakresie nowego podziału funkcjonalno-użytkowego.

3. Przebudowę pomieszczeń I piętra w zakresie nowego podziału funkcjonalno-użytkowego.

4. Częściowy remont pomieszczeń piwnicy.
5. Remont pomieszczeń parteru i I piętra.

6. Termomodernizację ścian zewnętrznych.
7. Przebudowę klatki schodowej
8. Częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
9. Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej.
10. Częściowy konstrukcyjny remont stropu oraz remont podłóg budynku.
11. Remont instalacji wewnętrznych.