Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Wybickiego w Prudniku

Opublikowano 2023-09-20 , 12:50:06 Autor: tadeusz-gorecki

Remont nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Wybickiego w Prudniku

Wartość dofinansowania: 528 553,96 zł

Całkowita wartość zadania: 660 692,45 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje remont drogi gminnej ulicy Wybickiego w Prudniku o długości 247,60 mb
w zakresie obejmującym wykonanie:

  • 1 604,77 m2 nawierzchni jezdni,
  • 710,25 m2 chodników,
  • 2 szt oznakowania pionowego
  • 3 szt skrzyżowań

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Umowa o dofinansowanie Nr RFRD/2023/G/17/R zawarta w dniu 24 sierpnia 2023r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg