Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” – EDYCJA 2022

Opublikowano 2023-06-28 , 13:22:01 Autor: tadeusz-gorecki

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych
„MOJE BOISKO-ORLIK 2012” – EDYCJA 2022

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się
w Parku Miejskim w Prudniku

Wartość dofinansowania: 244 800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 489 600,00 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną o pow. 1860 m2 wraz z poprawieniem podbudowy.