Oferty realizacji zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z...

BURMISTRZ  PRUDNIKA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publiczn...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

Informuję, iż od dnia 1 marca 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacj...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności wspomagającej rozwój...

INFORMACJAo zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu d...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

INFORMACJAo zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu ku...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu ...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

INFORMACJA o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu k...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

INFORMACJAo zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznegoz zakresu oc...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony...

Czytaj więcej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji...

Czytaj więcej