Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano 2022-06-13 , 13:40:00 Autor: administrator

INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informuję, iż od dnia 13 czerwca 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Ocalić od zapomnienia”, złożona przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las”, Niemysłowice 45, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce PRZETARGI, OFERTY I KONKURSY – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub elektronicznie na adres um@prudnik.pl.

BURMISTRZ PRUDNIKA
Grzegorz Zawiślak