Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano 2022-04-21 , 13:40:00 Autor: administrator

INFORMACJA
o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informuję, iż od dnia 21 kwietnia 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Moszczance”, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, Moszczanka 246, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej um@prudnik.pl .

BURMISTRZ PRUDNIKA
Grzegorz Zawiślak