Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opublikowano 26.04.2023 , 13:53:55 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

            Informuję, iż od dnia 26 kwietnia 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „VI Ogólnopolski Zjazd Nowosiółczan i Puźniczan”, złożona przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice „Bukowy Las”, Niemysłowice 45, 48-200 Prudnik.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Samorząd – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: um@prudnik.pl.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak