Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opublikowano 2022-11-02 , 13:24:00 Autor: administrator

INFORMACJA
o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Informuję, iż od dnia 2 listopada 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Prowadzenie Centrum Integracji Lokalnej”, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68, Łąka Prudnicka, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej um@prudnik.pl .

BURMISTRZ PRUDNIKA
Grzegorz Zawiślak