Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Opublikowano 2022-02-08 , 13:41:00 Autor: administrator

INFORMACJA
o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Informuję, iż od dnia 8 lutego 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn.: „Mieszkańcy Prudnika szerzą ideę Honorowego Krwiodawstwa PCK”, złożona przez Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: um@prudnik.pl .

BURMISTRZ PRUDNIKA
Grzegorz Zawiślak