Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano 14.04.2023 , 13:08:01 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

            Informuję, iż od dnia 14 kwietnia 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Moszczance”, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance, Moszczanka 246, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku,
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak