Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opublikowano 2024-07-09 , 15:08:15 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

            Informuję, iż od dnia 9 lipca 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej”, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Potok”, Łąka Prudnicka,
ul. Nad Złotym Potokiem 68, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej um@prudnik.pl.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak