Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Opublikowano 2024-03-20 , 14:33:26 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

            Informuję, iż od dnia 20 marca 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn.: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”, złożona przez Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów z siedzibą w Prudniku, ul. Królowej Jadwigi 5b/1, 48-200 Prudnik.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku,   ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej um@prudnik.pl .

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak