INFORMACJA o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja otwartych imprez na rzecz dzieci i młodzieży

Opublikowano 2024-03-15 , 10:33:16 Autor: jchilinska

Informuję, iż od dnia 15 marca 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci
i młodzieży – organizacja otwartych imprez na rzecz dzieci i młodzieży pn.:  „Edukacja zachowań dzieci w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”., złożona przez Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu z siedzibą 45-005 Opole, ul. Budowlanych 1. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Prudnik – Oferty realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub elektronicznie na adres um@prudnik.pl.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak