INFORMACJA o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opublikowano 2023-10-05 , 14:49:30 Autor: jchilinska

Informuję, iż od dnia 05 października 2023 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Konkurs recytatorki wierszy Eichendorffa”, złożona przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koło Prudnik, z siedzibą ul. Traugutta 35,  48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Prudnik – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub elektronicznie na adres um@prudnik.pl.

Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka