Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu osób starszych

Opublikowano 30.04.2024 , 13:35:49 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu wspierania aktywnych form spędzania czasu wolnego osób starszych

            Informuję, iż od dnia 30 kwietnia 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania aktywnych form spędzania czasu wolnego osób starszych pn.: 

„Kulturalnie i zdrowo”., złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku POKOLENIA z siedzibą 48-200 Prudnik, Plac Wolności 6/6,11,12.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Prudnik – Oferty realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub elektronicznie na adres um@prudnik.pl.