Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Opublikowano 2024-03-20 , 14:42:01 Autor: jchilinska

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

            Informuję, iż od dnia 20 marca 2024 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej pn.: „Mieszkańcy Prudnika w Honorowym Krwiodawstwie PCK”, złożona przez Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Zamówienia Publiczne – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim
w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: um@prudnik.pl.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak