Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik...

Czytaj więcej

Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych...

Czytaj więcej