Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowano 2022-11-24 , 09:14:00 Autor: administrator

W dniach od 14 do 21 listopada 2022r. odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Cały tekst do przeczytania w załączonym pliku.