Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowano 2022-11-04 , 09:15:00 Autor: administrator

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2023, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Prudnik.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik (sala nr 117) o godzinie 15:30 w dniu 14 listopada 2022 r.

Treść projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, załącza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.prudnik.pl w zakładkach Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem. Ustala się termin na wyrażenie przez organizacje opinii o projekcie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 21.11.2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku.

BURMISTRZ PRUDNIKA
Grzegorz Zawiślak